VRAGEN EX ART. 39 KOSTEN COLLEGELEDEN 3, KENMERK PVDK/16042

 


 

Bergen op Zoom, 22 november 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Vragen ex art. 39 kosten collegeleden 3, kenmerk PVDK/16042

 

Geacht college,

In vervolg op mijn brief d.d. 18 augustus 2016 (16031) en de daarop ontvangen antwoorden van uw college d.d. 25 augustus j.l. heb ik nog de volgende vragen:

  1. Kunt u mij inzage geven in “De separate regeling voor reiskosten voor ambtenaren bij commissievergaderingen, hoorzittingen enz.”?
  2. Wat verstaat u onder “Ad hoc oproepen” van ambtenaren?
  3. Kunt u aangeven welke ambtenaren (niet bij naam maar functie en/of schaalniveau) die hier in 2015 en 2016 gebruik van hebben gemaakt, c.q. hiervoor in aanmerking kwamen?
  4. Kunt u mij een kopie verstrekken van de “vacature gemeentesecretaris” en de daarin opgenomen eisen/voorwaarden waaraan moet worden voldaan?
  5. Heeft de huidige gemeentesecretaris bij aanvaarding van haar functie op enigerlei wijze toegezegd, danwel verwachtingen gewekt dat ze bereid was te verhuizen naar Bergen op Zoom binnen een redelijk tijdsbestek?
  6. Zijn er bij de sollicitatieprocedure ander kandidaten met een gelijkwaardig profiel en geschiktheid, afgewezen omdat zij niet bereid waren binnen een redelijke termijn te verhuizen naar Bergen op Zoom?

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *