KANNIBALISME/ “KAPPEN ER MEE”/ SERIEUS?/ GOED VOORBEELD – 16


 jaar 3 | nummer 136 |

| 27-11-2016 | 10.30 uur |


 

| KANNIBALISME |  

 

de-zeeland-01Webwinkels vernietigen de binnensteden van ons land. Ook in de binnenstad van Bergen op Zoom is de leegstand in vrijwel iedere straat zichtbaar met als gevolg verpaupering, alle inspanningen ten spijt van goed bedoelde initiatieven zoals het Binnenstadslab, waar ik eerder overschreef zie artikel “meedoen” en het artikel “aanpak leegstand”.

De laatste maanden vond er in de binnenstad soms enige invulling van die lege panden plaats door (zachte) horeca. Tot nu toe bleef de bestaande horeca, ondanks de toevoegingen aan horeca vierkante meters zoals langs de Boulevard en in de Blokstallen van de laatste jaren, grotendeels overeind. Toen ik een keer in de Zeeland moest zijn, verbaasde ik mij al over de krankzinnige hoeveelheid vierkante meters rond een voorziening als de bowlingbanen. Ik vroeg mij af of dit nu de bedoeling was van een gebouw als de Zeeland. De Zeeland is een prachtig gebouw en de ontwikkelaar verdient onze complimenten. Maar welke ‘prijs’ gaat de samenleving hiervoor betalen is nu de vraag?

Het artikel met de kop: “Wij zijn geen vreetschuur” waarin de opening van “De Watertuin” werd aangekondigd met de vermelding dat dit restaurant het grootste van de streek zal gaan worden en ruimte biedt aan 440 gasten, heeft mij verbijsterd. Ik erken onmiddellijk dat het een mooie formule is op een prachtige locatie en in een prachtig gebouw. Maar het is in mijn ogen ook een moordaanslag op een groot deel van de bestaande (restaurant) horeca. Zeker als er het gehele jaar rond van 9.00 tot 22.00 gegeten kan worden. Ontbijt, lunch en diner in tal van keukentradities is een aanslag ook op een aantal gespecialiseerde restaurants. Heeft de gemeenteraad dit gewild? Ik weet zeker van niet. Maar ik constateer dat het college dit wel goedkeurt of middels haar afwijkingsbevoegdheid mogelijk maakt.

Een ander kopje op die pagina van BNde Stem was: “dit gaat zeker zorgen voor kannibalisme”. Dit gaat ook naar mijn gevoel pijn doen bij de bestaande horeca en kan vooral in de binnenstad tot sluitingen en meer leegstand leiden. De exploitant kan wel roepen “wij zijn geen vreetschuur” en gezien de kwaliteit van het aanbod heeft hij vermoedelijk wel enig recht van spreken. Feit is dat iedere formule, die gebaseerd is op de “all you can-eat-formule”, een relevante bijdrage levert aan het obesitas probleem in Nederland. Maatschappelijk is niet alleen de ‘formule’ ongewenst (maar daar ga ik als raadslid niet over), maar de gevolgen voor het leegstandsprobleem van de Bergse binnenstad vind ik als raadslid onaanvaardbaar en ik begrijp dan ook niet dat het college dit mogelijk heeft gemaakt. De vraag rijst dan welke afspraken zijn hier in het verleden en door welke wethouders, met bijvoorbeeld de exploitant van de Zeeland, gemaakt?  

Louis van der Kallen

 


 

| “KAPPEN ER MEE” |  

 

bijlTot die conclusie komt Jan van de Kasteele in het BN/deStem van 26 november 2016 waar hij het geringe aantal likes (300) van de Facebookpagina van de gemeenteraad van Bergen op Zoom laakt.

Hij stelt “het interesseert geen hond”. Jan kan best gelijk hebben. Maar wat moeten we dan met facebookpagina’s van lokale partijen, die zelfs de 100 likes niet halen (D66 en PvdA). Of ruim onder de 300 likes blijven (SP en CDA). Of de 400 likes niet halen (VVD en GBWP). Zouden dan de facebookpagina’s van alleen Lijst Linssen met 614 likes en de BSD met 767 likes mogen bestaan. Zelf beheer ik ook nog die van de waterpartij Ons Water (903 likes). Alle getallen zijn de stand op de vroege morgen van 26 november 2016.

Voor ‘kappen’ in dood hout ben ik altijd wel te vinden. Maar dan een beetje stevig. Het zal duidelijk zijn dat ik alles beneden de 700 likes kapwaardig vind.

knipoog

 

Met de groetjes van Lowieke

 


 

| SERIEUS? |  

 

bergse-haven-01Na het mislukken van het project Bergse Haven en het financieel tegenvallen van de Markiezaten (totaal meer dan 100 miljoen euro verlies), heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom de commissie “Voortgang Grote Projecten” ingesteld met als doel nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden zodat, als het weer fout dreigt te gaan, bestuurlijk bijsturen door de gemeenteraad mogelijk is.

Van belang is dan wel dat raad en college elkaar serieus blijven nemen en de voortgangscijfers en prognoses enigszins betrouwbaar zijn en reëel overkomen. Als voorbeeld: in het eerste halfjaar van 2016 is voor 456.000 euro grond verkocht in het project Schelde Vesting, terwijl voor het jaar 2016 ruim vier miljoen euro was begroot. Voor de 2e helft van 2016 gaat men er nog steeds vanuit dat het begrote bedrag voor 2016 alsnog gehaald wordt, zonder daarbij inzicht te geven welke transacties dat dan zijn.

Voor de verkoop van bedrijventerreinen in het project Schelde Vesting heeft men in het 1e halfjaar van 2016 niets verkocht. Toch gaat men er nog steeds vanuit dat het begrote bedrag over 2016 van 1.389.000 euro in 2016 verkocht gaat worden. Wederom zonder aan te geven waarop die gedachte gebaseerd is.

Ten aanzien van de kosten is het verhaal ook niet duidelijk. De uitgaven blijven achter. Dat komt deels omdat geplande werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Maar ook omdat “de bijdrage aan de Randweg nog niet verrekend is”. Tevens is een deel van dit bedrag uit de exploitatie van Schelde Vesting gehaald. Het zou informatief zijn als raadsleden niet zelf uit zouden moeten zoeken wat dit ‘verschuiven’ van kosten in harde euro’s betekent op de dan  gecorrigeerde begrote kosten van 2016, zodat ze kunnen zien wat de werkelijk ‘besparing’ op de uitgaven zijn. Wat ook ontbreekt is een verplichtingenoverzicht. Cijfers, zoals nu  gepresenteerd, maakt het financiële leken, wat raadsleden gemiddeld zijn, schier onmogelijk hun controlerende taak te verrichten. Laat staan bij te kunnen sturen als het fout gaat.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 16 |  

 

Groenedaken-kaart 

sedumdakDe gemeente Almelo en de gemeente Hengelo hebben in beeld gebracht welke daken in de gemeenten geschikt zijn voor een groen dak. Ook geven beide gemeenten subsidies voor het aanleggen van een groen dak. De voordelen van groene daken op een rij: 

  • Waterretentie: er gaat minder water naar het riool
  • Betere isolatie van het dak: koeling in de zomer en minder warmteverlies in de winter
  • Verbetering luchtkwaliteit: schonere leefomgeving
  • Langere levensduur dakbedekking
  • Verlaging omgevingstemperatuur in stedelijke gebieden
  • Meer biodiversiteit in de woonomgeving
  • Demping van (omgevings)geluid
  • Betere werking van eventuele zonnepanelen
  • Het ziet er mooi uit!

Het navolgen zeker waard.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

22-11
VRAGEN EX ART. 39 KOSTEN COLLEGELEDEN 3, KENMERK PVDK/16042


22-11
VOORSTEL GEKLEURDE AFVALBAKKEN, KENMERK PVDK/AP/16043

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.