VERZOEK OUTLOOK GRONDEXPLOITATIES, KENMERK LVDK/16045

 


 

Bergen op Zoom, 27 november 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          verzoek, Outlook grondexploitaties, kenmerk LVDK/16045
 

Geacht College,

Recent is verschenen de “outlook grondexploitaties 2017” van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, https://www.metafoorro.nl/content/data/website/nieuwsbrieven_1/Outlook_Grondexploitaties_2017_MetafoorRO.pdf

De outlook brengt in beeld hoe de belangrijkste kosten- en opbrengstenparameters in grondexploitaties zich op de korte, middellange en lange termijn, in hun visie, zich zullen ontwikkelen. De BSD-fractie verzoek u deze ‘outlook’ te vergelijken met de aannames waarop ons grondexploitatiebeleid is gebaseerd en deze vergelijking aan de auditcommissie voor te leggen.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *