EX ART. 39 VRAGEN, MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/17002

 


 

Bergen op Zoom, 3 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:   ex art. 39 vragen, midgetgolfbaan Meilust,  kenmerk PVDK/17002

 

Geacht college,

Een stuurloos schip waarbij de kapitein en de stuurmannen/- vrouwen vanuit de stuurhut een doelloze koers varen, terwijl de bemanning haar eigen koers volgt. Dat is het beeld dat uw college bij de BSD-fractie oproept bij het dossier ” Midgetgolfbaan Meilust”. De fractie heeft in 2016 meerdere brieven naar uw college gestuurd en vragen gesteld over dit door uw college  kennelijk moeilijk te sturen dossier. Terugkijkend heeft de beantwoording van onze vragen alleen maar meer onduidelijkheid gegeven. Bovendien gaven de antwoorden een totaal ander beeld dan wat in gesprekken met de belangstellenden naar voren is gekomen. De laatste brief van onze fractie over dit onderwerp dateert van 6 november 2016. Hoewel het Regelement van Orde van de gemeenteraad voorschrijft dat uw college binnen 4 weken dient te antwoorden, mocht de BSD-fractie pas op 21 december j.l. een niets zeggend tussenberichtje  ontvangen. Het heeft er alle schijn van dat u ook bij dit dossier de ” Samarbete-formule” toepast. Tijd rekken en steeds meer mist creëren, zodat uiteindelijk niemand meer zicht heeft op de zaak. En als klap op de vuurpijl moest de fractie in BN De Stem van zaterdag 31 december en dinsdag 3 januari j.l. lezen dat u alsnog wilt onderzoeken of horeca mogelijk is als noodzakelijke voorziening voor de instandhouding van de midgetgolfbaan. De belangstellenden voor exploitatie van de baan en onze fractie hadden u daar reeds meerdere malen op gewezen.

Het wordt tijd dat de wal het schip gaat keren. Wij  voelen ons niet de spreekwoordelijke “Beste stuurlui aan wal”, maar wel waarschuwen wij al langer voor de doelloze en heilloze koers die u vaart.

De BSD-fractie wil daarom een antwoord op de volgende vragen:

  1. Waarom moest de BSD-fractie de beantwoording van haar vragen van 6 november j.l. in de krant lezen?
  2. Bent u voornemens u in het vervolg te houden aan het R.v.O. en de daarin opgenomen    afspraken over beantwoording van brieven van raadsleden?
  3. Wat is voor u de aanleiding om alsnog te onderzoeken of, een door u uiteindelijk geconstateerde noodzaak tot uitbreiding van de horeca, op de baan mogelijk is, terwijl uw ambtenaren dat in het verleden in gesprekken met belangstellende potentiële exploitanten als onhaalbaar ter zijde schoven?
  4. Bent u het met de BSD-fractie eens dat door uw handelswijze, namelijk het langdurig en onnodig vertragen van besluitvorming over de toekomst van de baan, dit tot aanzienlijke (extra) kosten heeft geleid met betrekking tot herstel van ontstane schade door verwaarlozing van de baan?
  5. Waarom moet een onderzoek naar mogelijkheden voor horeca bij de baan zo lang duren, terwijl belangstellenden al ruim 10 maanden wachten op uw definitieve reactie op hun aanbod?
  6. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat door uw handelswijze betrokken burgers en ondernemers het vertrouwen in de gemeente zijn verloren en een kans op een succesvolle doorstart van de midgetgolfbaan bij voorbaat is geblokkeerd?

Mijn fractie verwacht nu een snelle reactie van uw college op deze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.