VRAGEN EX ART. 39, SVW, KENMERK PVDK/AP/17007

 


 

Bergen op Zoom, 27 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          vragen ex. art. 39, SVW, kenmerk PVDK/AP/17007 

 

Geacht college,

Op 23 januari j.l. mochten wij van u een brief ontvangen waarin u de stand van zaken met betrekking tot de Stichting Verenigde Wijkcentra weergeeft. Hoewel de BSD-fractie de voorkeur geeft aan een langere termijn in deze, vindt zij het positief dat SVW voorlopig de komende twee jaar de gemeentelijke wijkcentra blijft beheren, met behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers.

Wat ons echter zorgen baart is de door u voorgestelde constructie, waarbij wordt samengewerkt met WijZijn Traversegroep. De huidige bestuurder van WijZijn Traverse,de heer van Rijen, heeft tijdens  het traject van ‘maatschappelijk aanbesteden van de wijkaccommodaties’, waarop WijZijn Traverse ook had ingeschreven, duidelijk aangegeven dat hij niet voornemens was het personeel van SVW over te nemen in het geval het beheer aan WijZijn Traverse gegund zou worden. Uiteindelijk heeft zijn organisatie zich teruggetrokken uit de aanbesteding. Nu stelt u voor om, in de samenwerking van WijZijn Traverse en SVW, de heer van Rijen, op persoonlijke titel de functie van bestuurder van SVW op zich te laten nemen naast zijn bestuurdersschap van WijZijn Traverse. Wij zijn hier niet gerust op en hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Waarom heeft u gekozen voor deze constructie, mede in het licht van de wetenschap dat er ook andere organisaties voor het beheer van de wijkaccommodaties hadden ingeschreven?
  2. Was er geen andere constructie mogelijk?
  3. Voor de BSD-fractie is het behoud van werkgelegenheid van de medewerkers van SVW altijd een belangrijke voorwaarde geweest in het traject van ‘Maatschappelijk aanbesteden’. Kunt u gezien de door u gekozen bestuurlijke constructie, en de eerder aangehaalde opstelling van de heer van Rijen, volledig garanderen dat het personeel van SVW niet alsnog ontslagen gaat worden?
  4. Wat moet de BSD-fractie verstaan onder “Op persoonlijke titel? Ontvangt de heer van Rijen hier een vergoeding voor?
  5. Wat moeten wij verstaan onder de voorwaarde die de heer van Rijen heeft gesteld ten aanzien van “het aanpassen van de De Governance Structuur?
  6. Hoe ziet de samenstelling van het nieuwe bestuur van SVW, waar de heer van Rijen per 1 januari j.l. is toe getreden, er uit?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

Auri Peters

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *