WOB VERZOEK HERSTEL RAVELIJN OP DEN ZOOM, KENMERK LVDK/17006

 


 

Bergen op Zoom, 10 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LVDK 17006

 

Geacht College,

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die in algemene zin betrekking hebben op de meervoudig onderhandse aanbesteding “Herstel Ravelijn op den Zoom, kenmerk 2016/022 OBR. Inclusief alle inschrijvingen, vooraf vastgestelde beoordelingscriteria en de uiteindelijke beoordelingen van de inschrijvingen alsmede de nota van inlichtingen en eventuele andere stukken hierop betrekking hebbende.

Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen en verzoeker te informeren waar en gedurende welke periode inzage mogelijk is.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *