DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

| jaar 4 | nummer 148 |

| 14-02-2017 | 21.30 uur |


 

| DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING |

 

Recent is verschenen de Rapportage 2015-2016 economische structuurversterking Delta-regio. Een lezenswaardig stuk, dat laat zien dat er stappen in de goede richting zijn gezet. Het nieuws dat Lidl een distributiecentrum gaat bouwen in Roosendaal is daarvan het bewijs.

De cases Lidl laat wel zien dat Bergen op Zoom, om dit soort bedrijven binnen te halen, te weinig te bieden heeft. Geen vrij beschikbare terreinen in gemeentelijke eigendom en terreinen in particulier eigendom soms vanwege vigerende bestemmingsplannen niet op korte termijn te gebruiken zijn. Het is dan jammer dat Lijst Linssen en de PvdA nu moord en brand schreeuwen, terwijl zij in de vorige perioden de wethouder economische zaken (Lijst Linssen) en de wethouder ruimtelijke ordening (PvdA) leverden. Toen liepen ze zonder morren aan de leidband van GBWP en besloten ze decennia lang de Augvernepolder niet te ontwikkelen, terwijl dit soort terreinen nabij de snelweg en aan een vaarroute juist voor distributiecentra optimaal geschikt zouden zijn. De BSD is, gezien het feit dat onze eigen gemeente al tientallen jaren haar toekomst heeft verwaarloosd, blij dat Roosendaal wel zo slim is geweest klaar te zijn voor de invulling van het ‘topcluster logistiek,  en de kansen, die dit de regio biedt, heeft gegrepen.

Bergen op Zoom met het hoogste percentage WW-ers (6,6%) van West-Brabant zal nu echt vaart moeten gaan maken. Kijkend naar de cijfers in de rapportage valt op dat de werkgelegenheid in de Brabantse Wal gemeenten zich sinds 2008 desastreus hebben ontwikkeld. Deze gemeenten zijn de enige regio in Zuidwest Nederland waar de werkgelegenheid is gezakt tot onder de werkgelegenheidscijfers van 2006 (- 4%).

Het komt mij voor dat het nu echt tijd wordt voor de gemeente Bergen op Zoom om stappen te gaan zetten ter voorbereiding van nieuwe bedrijventerreinen. Het liefst in de vorm van een regionaal grondbedrijf, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van havenfaciliteiten, bijvoorbeeld in de Auvergnepolder. Ook heroverweging van ideeën uit oude plannen, zoals het Reimerswaalplan van de werkgroep Ontwikkeling Westerscheldebekken (1964), zijn zeker de moeite waard nu door Rijkswaterstaat de capaciteit van de Kreekrak- en Volkeraksluizen wordt vergroot in de periode 2022-2027. Laat die kans niet schieten!

Jammer is dat één idee van de stuurgroep Delta-regio, de regelvrije zone, geen invulling heeft gekregen in 2015-2016. Wat mij betreft gaan de Brabantse Wal gemeenten hier direct mee aan de slag.

Wil Bergen op Zoom uit het financiële dal komen dan zal er werkgelegenheid moeten komen, zodat de regio weer aantrekkelijk wordt voor bewoners. Nu voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de beroepsbevolking in Bergen op Zoom tot 2030 met 2,5 à 5 % zal gaan dalen. Wat de BSD-fractie betreft moet en kan dat anders.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *