VRAGEN EX ART. 39, PARKEERGARAGE, KENMERK PVDK/17011

 


 

Bergen op Zoom, 18 februari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          vragen ex. art. 39, parkeergarage, kenmerk PVDK/17011

 

Geacht college,

Vandaag, zaterdag 18 februari, meldt BN/De Stem dat de rechter in Breda vindt dat de gemeente Bergen op Zoom de regels rond de aanbesteding van herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage De Parade juist heeft toe gepast. De BSD-fractie neemt hier kennis van en respecteert uiteraard het oordeel van de rechter. Reeds eerder heeft u de raad vertrouwelijk (een inmiddels door de raadscommissie als niet toepasbaar begrip aangeduid) gemeld dat er noodzakelijke werkzaamheden aan de parkeergarage dienen te worden uitgevoerd. De BSD-fractie heeft daarna een aantal malen geïnformeerd naar de voortgang in deze. Laatstelijk door het stellen van schriftelijke vragen aan uw college. De verantwoordelijk wethouder heeft deze vragen, ongebruikelijk in deze, telefonisch beantwoord aan ondergetekende. Nu we in het artikel in BN/De Stem kennis hebben kunnen nemen van het bedrag dat nodig is om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren, is de BSD-fractie echt ongerust geworden. Een bedrag van bijna een miljoen euro geeft aan dat er heel wat aan de hand is met deze parkeergarage. De fractie maakt zich zorgen over mogelijke risico’s die gebruikers in de achter ons liggende periode hebben gelopen, maar meer nog over de mogelijke risico’s die gebruikers in de komende periode kunnen lopen tot het moment waarop de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Wat was de aanleiding voor uw college om deskundigen een onderzoek te laten verrichten naar de conditie en de staat van onderhoud van de parkeergarage die pas 10 jaar in gebruik is?
  2. Welke tekortkomingen zijn daarbij precies geconstateerd en wie is daar verantwoordelijk voor (te stellen)?
  3. Kunt u aangeven wat de noodzakelijke herstelwerkzaamheden precies inhouden?
  4. Bent u van mening dat er in de achter ons liggende periode sprake is geweest van mogelijke veiligheidsrisico’s die gebruikers hebben gelopen?
  5. Zo niet, kunt u dit toelichten?
  6. U bent als college ruim twee jaar op de hoogte van de noodzaak tot het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Vond en vindt u het verantwoord om de situatie, die een herstel noodzakelijk maakt voor veel geld, zo lang te laten voort duren?
  7. Acht u het verantwoord om, zo lang de herstelwerkzaamheden niet zijn uitgevoerd, de parkeergarage toch open te houden voor gebruik?
  8. Kunt u aangeven of er een verdere vertraging te verwachten is in de uiteindelijke aanpak van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *