MOTIE VAN TREURNIS

 


 

MOTIE VAN TREURNIS

Behorende bij agendapunt: vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 23 februari 2017,

Constaterende dat:

Portefeuillehouder Coppens bij de behandeling van de motie ‘vreemd aan de orde van de dag rotonde Steenbergseweg’ in de raadsvergadering van 26 januari 2017 blijk heeft gegeven de financiële belangen en financiële soliditeit van de gemeente Bergen op Zoom volstrekt onvoldoende te behartigen, alsmede volstrekt onvoldoende de geëigende financiële procedures te bepleiten, alsmede de gemeenteraad onvoldoende c.q. onvolledig in te lichten over bestaande financiële informatie betreffende de doorrekening van de financiële gevolgen van de betrokken motie 

Overwegende dat:

  • Van een wethouder financiën verwacht mag worden dat hij bij ieder voorstel of motie de financiële belangen en financiële soliditeit van de gemeente Bergen op Zoom zal behartigen;
  • Van een wethouder financiën verwacht mag worden dat hij de financiële procedures gericht op een efficiënt en doelmatig gebruik van gemeentelijke financiële middelen zal bewaken;
  • Het college naar de woorden van wethouder Coppens “spreekt met één mond”;
  • Wethouder Coppens in de vergadering stelde ‘dat na opstellen van een voorstel zal blijken of de motie uitvoerbaar is’;
  • Wethouder van der Weegen in het zelfde debat heeft aangegeven dat de aangehouden motie door het college is ‘doorgerekend of deze haalbaar is of niet’;
  • De gemeenteraad voor of tijdens de vergadering op 26 januari 2017 op de hoogte had gebracht dienen te worden van de aard en uitkomsten (financieel en de conclusie uitvoerbaar of niet) van de doorrekening.

Spreekt uit, de houding en beperkte inbreng van wethouder Coppens in het debat over de motie ‘vreemd aan de orde van de dag rotonde Steenbergseweg’ in de raadsvergadering van 26 januari 2017 te betreuren

en gaat over tot de orde van de dag.

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.