VRAGEN EX ART. 39, NOORDLANDSEWEG, KENMERK PVDK/AP/17014

 


 

Bergen op Zoom, 4 maart 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39, Noordlandseweg, kenmerk PVDK/AP/17014

Geacht college,

Dat de Binnenschelde voor veel mensen een grote aantrekkingskracht heeft is al langer bekend. Vooral dagjesmensen stoppen op hun route door het gebied van de Brabantse Wal vaak even om van het uitzicht te genieten. De BSD-fractie hoopt dat dit de komende jaren zo zal blijven en zich verder zal ontwikkelen.

Een passant, die met zijn vrouw een rondje rond de Binnenschelde reed en even een stop inlastte om vanaf de Noordlandseweg van het mooie uitzicht te genieten, werd onaangenaam verrast door de rotzooi (tissues, lege bierblikjes, papier enz.) die daar in de berm is achtergelaten. Natuurlijk er zijn meerdere manieren om vanuit en op die plek op de Molenplaat van diverse zaken te genieten, maar we dienen er wel voor te waken dat het een plek wordt die voor veel mensen als onaangenaam wordt ervaren.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Wie is eigenaar van de Noordlandseweg op de Molenplaat?
  2. Wie is verantwoordelijk voor het bewaken en voorkomen van de aantasting van de kwaliteit van dit aantrekkelijke gebied?
  3. Bent u bekend met de vervuiling en verloedering die er in dit gebied in toenemende mate plaatsvindt?
  4. Zo ja, bent u bereid om de politie te verzoeken om regelmatig en op wisselende momenten extra te surveilleren in dit gebied danwel onze eigen BOA’s hiervoor in te zetten?
  5. Is het mogelijk om de Noordlandseweg op te nemen in de opruimroute van de buitendienst? 

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

Auri Peters

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *