BIOMOER/ JONG GELEERD, OUD GEDAAN/ GOED VOORBEELD – 21

| jaar 4 | nummer 154 |

| 26-03-2017 | 11.00 uur |


 

| BIOMOER  |  

 

Een brief in 2011, een artikel in onze nieuwsbrief in februari 2015, een artikel in onze nieuwsbrief in augustus 2016 en nu weer een behandeling in de commissie stad en ruimte.

De woorden veranderen, maar de inhoud van de BSD benadering niet. Mooi bedrijf, mooi product, verkeerde plaats. Ons BSD raadslid Peet Bakx heeft dat zowel in de commissie als in een artikel genaamd: “Landschap van Allure . . . . of landschap van Desillusie?” op zijn facebook pagina perfect verwoord. D66, VVD en het CDA zijn wel voorstander van de door Biomoer gewenste uitbreiding. Onder voorwaarden (D66). Voor de geboden werkgelegenheid (CDA). Boeren moeten kunnen ‘boeren’ (VVD). Of onder ‘boeren’ grootschalige industriële mestverwerking en verwerking agrarische restproducten in een landschap met hoge natuurwaarden moet gebeuren, laat men dan voor het gemak maar even in het midden.

GBWP, Lijst Linssen, PvdA, GroenLinks en de BSD steunen het college voorstel om de uitbreiding van Biomoer op Bergs grondgebied niet te vergunnen. Voor alle vijf partijen is het helder dat Biomoer een mooi bedrijf is met goede doelstellingen. Het ligt alleen op de verkeerde plek. Roosendaal had de ontwikkeling op hun gebied nooit moeten vergunnen. De BSD is voor de ontwikkeling van mestverwerking, maar dan wel op een bedrijventerrein waar dit past en de logistiek ook goed geregeld is. De BSD is zeker voor werkgelegenheid en het werken aan het behoud van bestaande werkgelegenheid. De ontwikkeling van dit gebied in het kader van Landschap van Allure is juist gericht op het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid met name in toeristisch en recreatieve zin. Daar past dit bedrijf met alle vervoersbewegingen om de 50.000 ton mest en andere grondstoffen te vervoeren niet in. Als de gemeenten werkelijk van het Landschap van Allure een succes willen maken en de investeringen in dit kader willen blijven stimuleren dan is de uitbreiding van Biomoer niet acceptabel. Wat hier opvalt is dat twee van de drie collegepartijen het collegevoorstel niet steunen en op één na (CDA) alle partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn het college wel steunen. De vraag is nu of D66 en de VVD het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van  Landschap van Allure nog wel steunen of dat het steunen van ondernemers belangrijker is dan het met oog voor de toekomst beleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Louis van der Kallen

 


 

| JONG GELEERD, OUD GEDAAN |  

 

Om steden en dorpen leefbaar te houden in tijden van heftige regenval en grote perioden van droogte is ieders inzet nodig: van overheden, onderwijs, bedrijven en bewoners.

Kinderboerderijen en Natuur en Milieu Educatiecentra zijn in een gemeente ideale leerplaatsen voor natuur- & duurzaamheideducatie om op een laagdrempelige manier veel mensen te bereiken over deze actuele thema’s. Daarvoor is de praktische handreiking ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’ samengesteld. Kinderboerderijen en bezoekerscentra ontvangen jaarlijks wel 30 miljoen bezoeken! Het zijn daardoor ideale leerplekken om bezoekers, klein en groot, bewust te maken van de noodzaak van het vergroenen van tuinen. Dit is nodig om de stad aan te passen aan periodes met piekbuien en langdurige droogte en het voorkomen van hittestress. Op een kinderboerderij kan de bezoeker worden geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd. Wat de BSD betreft is de handreiking heel bruikbaar als inspiratie bron voor (lokale) politieke partijen als zij hun verkiezingsprogramma’s schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 21 |  

 

Het klimaat in Nederland verandert: hogere temperaturen, nattere winters, heftiger regenbuien en meer kans op droge zomers. Het KNMI voorspelt dat extreme buien en hittegolven in de toekomst steeds vaker gaan voorkomen.

In een versteende tuin kan het water moeilijk worden afgevoerd, de kans op wateroverlast stijgt daarmee. Als het lang droog is kan het zowel in de tuin, in huis en rondom het huis zomers onaangenaam warm worden. De gemeente Houten en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben in samenwerking met de belangenvereniging voor Hoveniers (VHG) een maquette laten bouwen om tuinbezitters attent te maken op de veranderingen van het klimaat in relatie tot de toenemende verstening van tuinen. Wat kunnen bewoners doen om wateroverlast en droogte te voorkomen en verkoeling in hun tuin te realiseren en hittestress te voorkomen? En hoe maak je de tuin tot een aangename plek om in te verblijven. Er zijn eenvoudige oplossingen beschikbaar en dat laten zij zien met behulp van de maquette De Levende Tuin. Een voorbeeld om na te volgen. 

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *