VERZOEK MBT MIDGETGOLFBAAN, KENMERK PVDK/17016

 


 

Bergen op Zoom, 20 maart 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Verzoek m.b.t. Midgetgolfbaan, kenmerk PVDK/17016

 

Geacht college,

Op 6 november 2016 heeft de BSD-fractie uw college een aantal vragen gesteld over de voortgang van het traject met betrekking tot de midgetgolfbaan Meilust. Het was inmiddels de vierde brief over dit onderwerp! De fractie heeft begrepen dat de verdere afhandeling nu in handen is van een andere afdeling binnen het stadskantoor. De verantwoordelijke ambtenaar heeft daarover reeds een aantal malen telefonisch/mondeling contact gehad met ondergetekende. Op 27 maart a.s., zo hebben wij begrepen, zal uw college een keuze maken uit de partijen die hun belangstelling voor beheer en exploitatie van de baan hebben kenbaar gemaakt.
In de contacten met de verantwoordelijke ambtenaar is het de BSD-fractie niet duidelijk geworden welke criteria uw college zal hanteren bij het bepalen van uw keuze. Wel zou een belangrijke voorwaarde zijn dat de toekomstige beheerder/exploitant de baan op uiterlijk 17 april a.s. operationeel heeft.
De fractie van de BSD maakt zich nu zorgen over de procedure die tot de keuze zal leiden. Vooral een volledige transparantie hierbij dient voor onze fractie uitgangspunt te zijn. Daarnaast wijst onze fractie u op de mogelijke problemen die voor een van de partijen kunnen ontstaan bij het strikt toepassen van de voorwaarde dat op 17 april a.s. de baan open moet zijn. Hoewel ook onze fractie er aan hecht dat de baan zo spoedig mogelijk weer open is, zou dit, bij het niet halen van deze datum, wel erg zuur zijn voor een partij die al meer dan een jaar geleden haar plannen heeft ingediend en door toedoen van uw college daar nog geen concrete invulling aan heeft kunnen geven.
Voor alle duidelijkheid: het gaat de BSD-fractie er niet om dat een vooraf gekozen partij de uiteindelijke keuze zal worden, wel dat uw keuze is gebaseerd op en wordt getoetst aan objectieve criteria waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de gebruikers (zoals openingstijden, prijzen en ondersteunende voorzieningen) en de belangen van de toekomstige beheerder (zoals een redelijke pachtprijs, ruimte voor horeca-activiteiten en te behalen rendement)

Wij verzoeken uw college bij het bepalen van uw keuze rekening te houden met datgene waar de BSD-fractie bij deze nadrukkelijk aandacht voor vraagt.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *