VRAGEN EX ART. 39, HOOGSPANNINGSLEIDINGEN, KENMERK PB/AP/17015

 


 

Bergen op Zoom, 14 maart 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39, hoogspanningsleidingen, kenmerk PB/AP/17015
 

Geacht college,

Via de dorpsraad Halsteren vernamen wij dat er een 5-tal mogelijke tracés zijn voor de aanleg van 380KV hoogspanningsleidingen tussen Rilland en Tilburg, waarvan er 3 door Halsteren lopen. Hierover is grote onrust ontstaan onder de bewoners van Halsteren. De angst bestaat, als het Rijk in juli 2017 een besluit neemt over een voorgenomen voorkeursalternatief en er een inpassingsplan komt dat het dan te laat is om nog genoeg invloed uit te kunnen oefenen door het indienen van een zienswijze op het definitieve besluit. Noch de dorpsraad, noch wij als BSD beschikken over informatie vanuit het college. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

Wat is het standpunt van het college bij deze tracékeuze(s)? 

Welke procedures gaan nu gevolgd worden? 

Hoe kunnen onze burgers worden meegenomen in deze kwestie? 

Waarom is niet eerder informatie hierover gedeeld met de raad en de burgers uit Halsteren? 

Welke invloed kan de gemeente Bergen op Zoom nog uitoefenen op de aanleg van deze hoogspanningsleidingen? 

Graag schriftelijke reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD fractie,

Peet Bakx

Auri Peters

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *