NIEUW: GESPOT IN BERGEN OP ZOOM/ ‘DRUGSTOERISTEN’/ BEELDVORMING/ HET GOEDE VOORBEELD

| jaar 4 | nummer 161 |

| 14-05-2017 | 11.00 uur |


 

| NIEUW: GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

 

Marcel Mulder maakte op 13 mei deze prachtige foto in een flat op de Bergse Plaat. Het is een meikever en vermoedelijk een vrouwtje, omdat deze 6 waaiertjes heeft als antennes. Een mannetje heeft 7 waaiertjes. De meikever is in principe een eetbare diersoort en kan worden gebruikt in diverse gerechten. Tot het midden van de twintigste eeuw werd de kever in Duitsland en Frankrijk verwerkt in meikeversoep. Hiertoe werden de meikevers ontdaan van hun dekschilden en poten, gaar gebakken in boter of vet en vervolgens tot een pasta gewreven met een vijzel. De smaak van de soep zou doen denken aan kreeftensoep. Marcel Mulder heeft dit exemplaar teruggezet in de natuur.

Heeft u ook iets moois of opmerkelijks gespot in Bergen op Zoom, stuur de foto op voor deze nieuwe rubriek ([email protected]). 

 


 

| ‘DRUGSTOERISTEN’ |  

 

Op 6 mei verwelkomde de gemeente Hulst circa 400 Belgen die georganiseerd met 8 tourbussen goedkope medicijnen kwamen kopen. Ze werden verwelkomd door de gemeente met een plattegrond, waar ze de gewenste medicijnen in konden slaan.
Bepaalde medicijnen (cholesterolverlagers, maagzuurremmers, neussprays en antibiotica) zijn in Nederland veel goedkoper dan in België. De bezoekers zijn patiënten van het links-activistische dokterscollectief Geneeskunde voor het Volk (GVHV) dat dit soort inkoopacties organiseert. De prijsverschillen zijn soms fors. Als voorbeeld de veel gebruikte cholesterolverlager Simvastatine dat in een Nederlandse apotheek 60 procent goedkoper is dan in België 8 in plaats van 20 euro. Honderden Belgen die ‘drugs’ komen kopen. De horeca en andere winkeliers in Hulst waren er blij mee en deden goede zaken. Voor de BSD een voorbeeld om na te volgen. Het college mag wat ons betreft contact opnemen met de GVHV. Doe ons mooie Bergen maar in de aanbieding en ontvang ze maar op de Grote Markt.

 Louis van der Kallen

 


 

| BEELDVORMING |  

 

Tegenwoordig kent de gemeenteraad van Bergen op Zoom bijeenkomsten, gericht op het vergaren van kennis over onderwerpen die behandeling vergen in de gemeenteraad en/of een commissie van de gemeenteraad. Burgers en organisaties kunnen dan inspreken en raads- en duoleden kunnen dan technische vragen stellen.

Een van de onderwerp nu was de realisering van  woonwagenlocaties. Ik schreef er al vaker over. De laatste keer in het artikeltje “afgescheept”.

De discussies over nieuwe woonwagenlocaties is een soort van Echternach processie (van voor 1947). Je denkt vooruit te gaan, maar dan plotseling wordt er weer zand in de machine gegooid en ga je toch weer achteruit. Het lijkt een gebed zonder eind. Hierbij komt er soms toch weer informatie vrij die mij verbaast. Eén van de eerder onderzochte alternatieve locaties was ‘de Schaepmanlaan’ gelegen nabij de snelweg. In een eerdere notitie van 24 april 2015 werd geconcludeerd dat realisatie van een woonwagenlocatie op die plek niet haalbaar zou zijn vanwege eisen op het gebied van geluid en externe veiligheid (de snelweg). In een latere notitie werd aangegeven dat er een vervolgtraject werd gestart met Rijkswaterstaat (RWS) voor die locatie. Dat gaf de hoop dat voor circa 378.000 euro (350.000 voor grondkosten en 28.000 voor planschades) dit een optie zou kunnen worden. In de bijeenkomst van 10 april werd gezegd dat RWS niet mee wenste te werken. En nu  (11 mei) wordt er gezegd dat Rijkswaterstaat niet voor 2019 aan een geluidsoverlast beperkende voorziening wil meewerken. Hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar komt het gemeentelijk beleid hier over? Tijd voor een WOB verzoek!

Wat helemaal ontwijkend overkwam was de discussie over de wachtlijst. Zowel vanuit de BSD-fractie als vanuit de D66-fractie kwamen hier vragen over. Op dit punt bleek er geen beleid geformuleerd te zijn en er was, volgens de woordvoerder namens de gemeente, ook geen informatie hoelang men gemiddeld op de wachtlijst staat voordat men een woonlocatie krijgt toegewezen. Wel wist hij te vertellen dat er 23 zoekenden langer dan vijf jaar op de lijst stonden. Juist dit soort informatie is belangrijk om helder te maken hoe hoog de nood is en daarmee de noodzaak om te komen tot een spoedige realisatie van de toegezegde twee nieuwe locaties. 

Louis van der Kallen

 


 

| HET GOEDE VOORBEELD |  

 

De jaarstukken zijn voor mij altijd een rijke bron van kennis en soms ergernis over het gemeentelijk functioneren. Zo ook die van 2016.

Hierbij kijk ik, als toekomstgericht raadslid, vooral naar wat de gemeente waar maakt van de toezeggingen zoals die over hittestress. In de paragraaf “duurzaamheid” en in het programma “fysiek domein” heb ik tevergeefs gezocht naar de term ‘hittestress’! Ondanks alle toezeggingen blijkt dit thema niet te leven binnen de gemeentelijke organisatie, noch in het bestuur. Bestuurlijke sensibiliteit ten aanzien van hittestress en de inzet van ondergetekende en de BSD-fractie blijkt geheel afwezig. Wel ronkende teksten zoals: “De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in vier pijlers: maak mogelijk; moedig aan; betrek mensen; en geef het goede voorbeeld.” Gezien mijn artikel van vorige week “dood door schuld”, heb ik niet het idee dat de gemeente het goede voorbeeld geeft of duurzaamheid werkelijk concretiseert. Laat staan dat aan “pakken we de uitdaging op om te kiezen voor oplossingen die ook voor de lange termijn de juiste zijn” inhoud wordt gegeven. Misschien dat ik te kritisch ben en moet ik geduld hebben. “We streven naar een duurzame, gezonde en leefbare stad. Duurzaamheid verankeren we in alle gemeentelijke beleidsterreinen” zijn misschien alleen maar bedoeld voor mooie boekjes zoals partij- of collegeprogramma’s en jaarverslagen en niet voor toetsing aan de praktijk. De BSD is meer van aanpakken en opschrijven wat je werkelijk doet. Ophouden met mooie woorden, maar starten met daden, die we vele tientallen jaren moeten volhouden om uiteindelijk het verschil te maken. De aanpak van hittestress vergt een lange en consequente aanpak om aan dit probleem, dat oversterfte veroorzaakt, werkelijk iets te doen.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.