OVERLAST GRONDWATER/ KUNSTMEST (SLIPPERTJES)/ GOED VOORBEELD 23/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 162 |

| 21-05-2017 | 11.00 uur |


 

| OVERLAST GRONDWATER |  

 

Met regelmaat komen er bij raadsleden klachten binnen over grondwateroverlast. Sinds 2008 is het wettelijk geregeld dat de gemeente de zorgplicht (taak) heeft ‘voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken’.

Op grond van deze zorgplicht dienen gemeenten zich zoveel mogelijk in te spannen om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken. Recent  heb ik een presentatie over de baten van actief grondwaterbeheer bijgewoond.

De baten van actief grondwaterbeheer kunnen zijn:

  • minder schade door maaiveldzetting
  • minder schade aan funderingen
  • minder schade aan groen
  • minder schade door grondwateroverlast
  • grotere robuustheid tegen klimaatverandering
  • lagere kosten weg- en rioolbeheer
  • minder hittestress.

Tijd dus om het grondwaterbeheer actief op te pakken.

Louis van der Kallen

 


 

| KUNSTMEST (SLIPPERTJES) |  

 

Het valt niet mee om burgemeester te zijn van een gemeente die biobased en circulair in haar hart heeft gesloten. Onze burgervader maakte een slippertje toen hij, tijdens de Ravelijnlezingenreeks, vertelde dat nieuwe initiatieven een beetje water en “kunstmest” nodig hadden om tot wasdom te komen.

Gelukkig voor hem heeft hij in zijn college van B&W een wethouder die kon ruiken dat ik er over zou schrijven. Bij de netwerkborrel wist hij mij te vertellen dat Frank Petter duidde op ‘mest die op een kunstzinnige manier wordt verspreid’. Frank mag wel blij zijn met zo’n meedenkende wethouder als Arjan van der Weegen.

Frank was niet de enige die, in mijn ogen een slippertje maakte. Willem van der Leegte van de VDLgroep hield een inspirerend verhaal, zeker passend in een lezingenreeks over circulaire economie en wat zijn bedrijf daarin betekent en kan betekenen. Toch was er één moment dat ik dat een gemiste kans vond. Staand voor een presentatiefoto van het met afvalkunststof bezaaide strand van het onbewoonde eiland Henderson, verhalende dat er recent 17,6 ton afval was gevonden, vertelde hij dat de circulaire inzet van zijn bedrijf was gebaseerd op het besef dat de voorraden van grondstoffen uitgeput konden raken. Daarbij had hij best mogen vermelden dat de inzet op hergebruik ook geïnspireerd was op het voorkomen van de plasticsoep die de leefbaarheid van de oceanen van onze wereld aan het verwoesten is.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD 23 |  

 

Op 6 april heeft groep 5 van basisschool Catharijnepoort  meegeholpen met het planten van het eerste tiny forest in de  stad en provincie Utrecht op de locatie Schimmelplein. Dit minibos in de Cremertuin maakt de stad weer een stukje groener en gezonder.

600 boompjes en struiken gingen de grond in. Over een paar jaar is het uitgegroeid tot een volwaardig bos. Door een mix van inheemse soorten van bomen en struiken dicht op elkaar te planten, groeit dit bos veel sneller dan een normaal bos. De kinderen die het bos hebben aangeplant worden ‘wilde wachters’. Ze verzorgen en beschermen het bos tegen ‘indringers’. Zaamdam en Delft gingen Utrecht voor. Binnenkort komen er ook minibossen in Utrecht, Terwijde en Zwolle. De aanleg van deze minibossen is het initiatief van natuurorganisatie IVN. Inwoners die in hun stad ook zo’n bos willen, kunnen contact opnemen met IVN.

Bij het tiny forest in de Cremertuin hoort ook het buitenleslokaal met boomstambankjes waar kinderen straks les krijgen over de natuur, en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zeker in menige stad geen overbodige luxe!  Misschien iets voor een burgerinitiatief in Bergen op Zoom .

Louis van der Kallen

 


 

| GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

Gespot hoe iets moois iets lelijks kan worden in een paar maanden tijd door verwaarlozing. Hoe het was! Hoe het is! Foto’s: Ria Gijssel

  


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.