EEN UITDOVENDE STER/ JAARCIJFERS GRONDBEDRIJF 2016/ VERKIEZINGEN 2018 – 2/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 163 |

| 28-05-2017 | 10.00 uur |


 

| EEN UITDOVENDE STER |  

 

De afgelopen jaren heb ik met regelmaat geschreven over de economische ontwikkelingen of de werkgelegenheidsontwikkeling in Bergen op Zoom. Recent heb ik de Rabobank publicatie “Oplichtende en uitdovende sterren: Nederlandse steden in perspectief” gelezen.
De publicatie stemt mij, als raadslid in Bergen op Zoom, buitengewoon somber. De publicatie is een analyse van de stedelijkheid van Nederlandse gemeenten in het licht van hun ‘stedelijke functies’ zoals: concentratie, functie, bevolkingssamenstelling en –dynamiek, economische structuur en dynamiek. Het valt mij op dat in de mate van stedelijkheid (gemeten over voornoemde stedelijke functies) Bergen op Zoom in dezelfde categorie valt als bijvoorbeeld de Noordoostpolder! Maar dat de gemeente Tholen, qua aard van de stedelijke economische structuur (bedrijvigheid), stedelijker is dan Bergen op Zoom verbaast en verontrust mij.

Wat pijn doet is het kaartje waarop de Rabobank publicatie een overzicht geeft van de stadsgewesten in Nederland (samengesteld op basis van woon-werkverkeer). In het ‘stadsgewest’ waar het Rabobank artikel ons met Tholen, Steenbergen, Halderberge, Rucphen, Woensdrecht en Roosendaal indeelt, is Roosendaal aangeduid als het centrum! De ‘klapper’ is wel dat de schrijver van het artikel (Frits Oevering) Bergen op Zoom, samen met Assen, Katwijk en Venlo, vermeldt als ‘uitdovende sterren’ die op basis van de vermelde stedelijke functies geen stedelijk karakter meer hebben en feitelijk sinds 1950 hun stedelijk karakter verloren hebben.

Ik deel de mening van de schrijver niet. Hoewel de analyse op cijfers (voornamelijk afkomstig uit 2012) van betrouwbare oorsprong zijn (ABF-Research en de Rabo research). Wel raakt de algemene analyse ten aanzien van Bergen op Zoom de kern: uitdovende ster. Wethouders van economische zaken hebben de stad niet gebracht waarvoor zij waren ingehuurd. En de grootheidswaan van de coalities van de laatste 30 jaar heeft ons de financiële middelen ontnomen om met investeringen het tij snel te keren.

Louis van der Kallen

 


 

| JAARCIJFERS GRONDBEDRIJF 2016 |  

 

Het gaat beter met het grondbedrijf van Bergen op Zoom. Het resultaat over 2016 is 801.000 euro positief. De begrote verkopen werden gehaald. Is het nu hosanna? Mijn beschouwing van de cijfers is niet echt meer somber. Maar uit de exploitaties is nu iedere lucht verdwenen.

Er werd voor 16,3 miljoen euro uit de exploitaties met winst in de boeken winst genomen. Ook van exploitaties die nog niet zijn afgerond. Daar kunnen dus nog tegenvallers komen. Voor 17,2 miljoen euro werd er afgeboekt op te voorziene verliezen. Dit allemaal onder goedkeuring van de accountant. Het bouw/verkoop programma is best ambitieus te noemen. Terwijl de kans dat de rentes weer gaan oplopen in de komende jaren groter is dan dat ze gelijk blijven of dalen. Zonder nieuwe werkgelegenheid wordt het mijn inziens moeilijk de voorziene verkopen de komende vijf jaar ook echt te realiseren. Maar ook deze sombermans is blij met de cijfers van 2016. 

Louis van der Kallen

 


 

| VERKIEZINGEN 2018 – 2 |  

 

Ter voorbereiding van de gemeenteraad-verkiezingen in maart 2018 organiseerde Lokaal Brabant een bijeenkomst in het oude stadhuis van Etten-Leur.

Laurens van Voorst, communicatieadviseur en fractievoorzitter van ‘Hart voor Schijndel’, hield een inspirerende lezing over campagne voeren voor lokale verkiezingen. Aan het eind werd een ‘rood’ (campagne) boekje uitgereikt. Natuurlijk was er een voorstel rondje en werd er over tal van campagneonderdelen gediscussieerd. Veel van de aanwezigen bleken teleurgestelde oud PvdA (raads)leden. “Wie is dat nie?” was de verzuchting van een raadslid uit de gemeente Woensdrecht. Er werden veel ideeën en contacten uitgewisseld waar de aanwezigen zeker voor de komende campagne wat aan zullen hebben. Ook deze oude rot heeft toch weer wat ideetjes opgedaan. 

Louis van der Kallen

 


 

| GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

 

 

Gespot: De Midgetgolfbaan in Bergen op Zoom. Ook als het te warm is om te spelen, een mooie plek om even te relaxen.

  


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *