VRAGEN EX ART 39 INZAKE DE STADSMAKELAAR, KENMERK PVDK/17025

 


 

Bergen op Zoom, 21 juni 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex. art. 39 inzake De Stadsmakelaar, kenmerk PVDK/17025

 

Geacht college,

Ons bereiken steeds meer klachten over De Stadsmakelaar. Startende en beginnende ondernemers die De Stadsmakelaar benaderen, nadat ze op het stadskantoor een of meerdere brochures hebben opgehaald en/of de gemeentelijke website  hebben geraadpleegd, worden met een kluitje in het riet gestuurd. Op een verzoek van een belangstellende ondernemer om een pand te mogen bezichtigen, wordt defensief gereageerd en verteld dat over de panden, waarvoor belangstelling bestaat, reeds onderhandeld wordt. Sterker nog over slechts twee van de aangeboden panden, zou nog niet onderhandeld worden. Bovendien, zo wordt meegedeeld, is er voor de panden waarover onderhandeld wordt, een optie verstrekt. Een optie die aldus de medewerker, geen einddatum kent! Dus belangstellenden moeten dan maar lijdzaam afwachten of er ooit nog onderhandeld kan worden over een eventuele aankoop. Belangstellenden zijn er dan snel klaar mee en vertrekken zo snel mogelijk naar een andere  aangrenzende gemeente. Is dit nu de bedoeling van het college om niet mee te denken met de startende ondernemer, maar hem te ontmoedigen en weg te jagen?

De BSD-fractie vindt dit onacceptabel en heeft daarom voorlopig de volgende vragen aan uw college:

  • Bent u op de hoogte van de werkwijze zoals die wordt gehanteerd bij De Stadsmakelaar?
  • Bent u van mening dat met de gehanteerde werkwijze het beoogde doel wordt bereikt?
  • Is het verlenen van een optie voor een belangstellende/potentiële koper gebruikelijk?
  • Wanneer en onder welke voorwaarden wordt een eventuele optie verleend?
  • Hoe lang mag een optie maximaal duren?
  • Kan een optie verlengd worden en met welke termijn?
  • Hoe hoog is de vergoeding die voor het verlenen van een optie moet worden betaald?
  • Indien er meerdere belangstellenden zijn voor een pand welke criteria hanteert u dan bij een uiteindelijke gunning tot eventuele verkoop?
  • Welke panden die op 21 juni 2017 te koop staan zijn per 21 juni verkocht?

Graag schriftelijke en snelle beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *