VRAGEN EX ART 39 INZAKE SUBSIDIESTROMEN, PVDK/17024

 


 

Bergen op Zoom, 10 juni 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Vragen ex art 39 inzake subsidiestromen, PVDK/17024

 

Geacht college,

Op 4 maart j.l. heb ik namens mijn fractie u een aantal vragen gesteld ter beantwoording. Een maand later werd ik telefonisch benaderd door een van uw medewerksters met de vraag of beantwoording van de vragen ook mondeling behandeld zou kunnen worden in een gesprek met de verantwoordelijk wethouder. De vragen hadden kennelijk een dermate omvang dat beantwoording binnen de termijn van 4 weken conform het R.v.O.  niet mogelijk c.q. haalbaar was. Ik heb op het voorstel afwijzend gereageerd. Immers, in een gesprek zou de wethouder toch ook over alle relevante informatie moeten beschikken om de vragen adequaat en volledig te kunnen beantwoorden, tenzij uw college met uw voorstel tot mondelinge beantwoording andere bedoelingen heeft gehad. 

Artikel 39 van het R.v.O. is helder en duidelijk. Vragen van raadsleden worden binnen uiterlijk 4 weken schriftelijk beantwoord. In mijn schrijven van 8 juni j.l. heb ik expliciet aangegeven dat ik daar op 5 april j.l. begrip voor had. Maar nu gaat u de zaak omdraaien en de ‘zwarte piet’ bij mij leggen omdat ik niet  akkoord ben gegaan met een mondelinge beantwoording. Bovendien was de termijn van 8 à 10 weken destijds een inschatting van uw kant. Nadat ruim 3 maanden waren verstreken, heb ik de vrijheid genomen om ruim 8 weken nadat ik op 5 april uw tussenbericht had ontvangen, te informeren naar de stand van zaken. U gebruikt nu de ingeschatte termijn van 8 à 10 weken op een wijze als ware het een wettelijke termijn die door u op dit moment nog niet zou zijn overschreden. Ik ben hierover behoorlijk ontstemd. Als u spelletjes wilt spelen ga uw gang, maar ik wens daar vanuit mijn opvattingen over integriteit niet aan mee te doen!

Inmiddels loopt de termijn van 10 weken a.s. vrijdag 16 juni af. Ik verwacht uiterlijk die datum een volledige en heldere beantwoording door uw college op mijn vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *