VRAGEN EX ART. 39 INZAKE RECLAMEBORDEN, KENMERK PVDK/17027

 


 

Bergen op Zoom, 15 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex. art. 39 inzake reclameborden, kenmerk PVDK/17027

 

Geacht college,

Momenteel buigen uw college, de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties zich over hoe we de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk kunnen maken voor inwoners en bezoekers. Uw college heeft daar zelfs drie maal € 500.000,– als benodigd krediet voor gevraagd aan de raad. Het zal nog de nodige creativiteit, innovatie en visie vergen om onze binnenstad toekomstbestendig en voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Wat de toegankelijkheid betreft moet de BSD-fractie helaas constateren dat dit voor bezoekers met een handicap en beperkte mobiliteit steeds moeilijker wordt vanwege het toenemend aantal reclameborden die een vrije  doorgang belemmeren. Het investeren in het aantrekkelijker maken van de binnenstad kan volgens de fractie alleen verantwoord en succesvol gebeuren wanneer eerst inhoud gegeven wordt aan bestaand beleid.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u op de hoogte van het groeiend aantal reclameborden in de binnenstad?
  2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat dit de binnenstad ontsiert en niet bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad?
  3. Onderkent u dat hierdoor het gebruik van de openbare ruimte door mensen die problemen hebben met hun mobiliteit onnodig belemmerd wordt?
  4. Bent u het eens met de fractie dat dit in strijd is met bestaand beleid en gemaakte afspraken?
  5. Wordt hiermee o.a. Art. 2.10 sub 3c en de nader gestelde regels van de APV overtreden?
  6. Zo ja, bent u  bereid hier handhavend tegen op te treden?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *