VRAGEN EX ART. 39 INZAKE SUBSIDIESTROMEN, KENMERK PVDK/17028

 


 

Bergen op Zoom, 17 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex. art. 39 inzake subsidiestromen, kenmerk PVDK/17028

 

Geacht college,

Op 4 maart j.l. (kenmerk PVDK/ 17013)  heb ik namens de BSD-fractie vragen gesteld aan uw college over subsidiestromen. Op 12 juni (kenmerk U17-008654) j.l. heeft de fractie  van u antwoord mogen ontvangen op deze vragen. Echter de antwoorden die u heeft gegeven zijn naar mijn mening onvolledig. Reden waarom ik u verzoek alsnog antwoord te geven op de volgend vragen:

  1. Met betrekking tot de vraag over huur wil ik graag antwoord op de vraag “Wat was de afgesproken huur, al dan niet op basis van een huurcontract, en wat is er in de genoemde jaren daadwerkelijk betaald” (concrete bedragen graag)
  2. Als vervolgvraag naar aanleiding van uw antwoord zou ik graag vernemen of er bij het ontbreken van een huurovereenkomst  toch gebruik is gemaakt van gemeentelijke accommodaties en zo ja, wat er afgesproken was over de hoogte van de te betalen huur (het concrete bedrag) en de daadwerkelijk betaalde huur (het concrete bedrag)
  3. Bij de eigendomssituatie geeft u bij het gebouw dat in gebruik is bij de scouting in Halsteren aan dat in de genoemde jaren de scouting eigenaar was, is dit juist?
  4. Graag verneemt mijn fractie alsnog graag de boekwaarden van de gemeentelijke gebouwen per 2014, 2015 en 2016.

Graag schriftelijke beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *