STOP MET DOEKJES VOOR HET BLOEDEN/ NOORDSINGEL/ SOCIAAL OF DE VVD/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 175 |

| 20-08-2017 | 12.45 uur |


 

| STOP MET DOEKJES VOOR HET BLOEDEN |  

 

“Elke baan telt” (Coppens VVD) is de titel van een aangekondigde nota in Bergen op Zoom. Onlangs heeft ook wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) een nieuw plan gelanceerd om meer mensen uit Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden.

Natuurlijk steunt de BSD dit soort initiatieven. Maar dit soort plannen zijn wel een doekje voor het bloeden. Bergen op Zoom bloedt al veel langer en de oplopende werkloosheid is geen nieuw probleem. Het is een probleem dat doorettert, omdat de VVD al jaren zich laat gijzelen door GBWP en er daardoor geen nieuwe bedrijventerreinen ter beschikking komen. Hierdoor ziet Bergen op Zoom al jaren nieuwe werkgelegenheid aan haar neus voorbij gaan. Iedere collegeperiode is de inbreng van GBWP: geen ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Augvergnepolder. En iedere periode accepteert de VVD dat, ondanks haar eigen programma, om toch maar op het wethouderspluche te zitten. Ik schreef daar eerder het artikeltje “trouw” over.

In november 2016 diende ik namens de BSD daar nog een motie voor in. Deze kreeg alleen steun van de PvdA, Lijst Linssen en natuurlijk de BSD. Hoezo “elke baan telt”? Hoezo nieuw plan voor werklozen in een uitkering begeleiden naar werk? Voor de VVD en GBWP is een doekje voor het bloeden klaarblijkelijk genoeg. Voor de BSD niet. Voor de BSD is het helder. De Bergse arbeidsmarkt met veel werklozen en weinig beschikbare grond voor nieuwe bedrijfsvestigingen schreeuwt om nieuwe bedrijventerreinen, waarbij voor de BSD de Auvergnepolder een meer dan logische keuze is. Niet meer uitstellen maar snel goede integrale plannen maken.

Louis van der Kallen

 


 

| NOORDSINGEL |  

 

Laat ik als welbekende zuurpruim beginnen met een compliment. Na de herinrichting ziet de Noordsingel er weer prachtig uit. Misschien hier en daar een verkeerde aansluiting, want er zijn/waren problemen met de straatverlichting, maar dat zijn de aanloopprobleempjes die makkelijk oplosbaar zijn. Daar waar mensen zaken realiseren maken mensen helaas ook fouten.

Er zijn een paar onvolkomenheden die snel verholpen kunnen worden zoals: de hoek Thomas de Rouckstraat/ Noordsingel. Die hoek is door een vrachtwagen, zoals Saver die in gebruik heeft, niet te nemen. Alleen met drie keer steken lukt het. Daarbij, buiten de geringe breedte van de rijbaan, het waarschuwingsbord voor overstekende voetgangers een stevige hinderpaal is. Ook vragen bewoners zich af waarom het uitstekende idee van de zigzag lijnen niet ook gebruikt is bij de benadering van de hoek kruising Noordsingel/  Burgemeester Stulemeijerlaan/ Westersingel/ Steenbergsestraat? Maar wat niet is kan nog komen.

Wat is echt fout? De keuze van de gebruikte bestratingsmaterialen! Onder de kop: “dood door schuld” schreef ik hier in mei al over. Ik schreef toen dat ‘bij de herinrichting van de Noordsingel de gemeente Bergen op Zoom de kans had om de gevolgen van een hittegolf te beperken door een bestratingsmateriaal te kiezen wat bij zonneschijn minder warmte opneemt’. Wat heeft de gemeente Bergen op Zoom, ondanks alle mooie verhalen in college en raadsprogramma’s en werkbijeenkomsten voor ambtenaren en raadsleden, gedaan? Zij heeft gekozen voor bestratingsmaterialen die meer warmte opnemen dan de oude materialen. In plaats van de gevolgen van een hittegolf te beperken, versterkt de gemeente hittestress door  weer (eerder bij de herbestrating van delen van bijvoorbeeld de Wijngaardstraat en het Sint Catharinaplein en omstreken) donkere tegels en een asfaltsoort te gebruiken die meer warmte opnemen en daarmee de afkoeling in de nacht van zomerse hitte tegen gaan. De gemeente versterkt hiermee de gevolgen van hittestress, waardoor meer mensen tijdens een warme periode overlijden. Dat had anders gekund en gemoeten. Lees in dit kader ook eens mijn artikel met de titel; “modern asfalt”. Een voorbeeld waar asfalt ‘fouten’ toe kunnen leiden is dat Los Angeles nu zijn wegen grijs aan het schilderen is, met als doel het verlagen van de temperatuur in de stad, wat de leefbaarheid zou verbeteren. Men verwacht met het schilderen een verlaging van de grondtemperatuur met 7 graden. Greg Spotts, assistent director of Bureau of Street Services of Los Angeles, hoopt dat het project andere steden inspireert om te experimenteren met verschillende aanpakken om het hitte-eilandeffect tegen te gaan. De BSD hoopt dat ook het gemeentebestuur en de ambtenaren van Bergen op Zoom nu eindelijk gaan beseffen dat het anders moet.

De strijd tegen de oversterfte door hittestress is er één waarbij een bestuurlijke lange adem nodig is. Herinrichtingen zijn duur en vinden van een straat maar enkele keren per eeuw plaats. Dan is het zaak om de kans te pakken en een probleem als hittestress integraal aan te pakken. Nu is die kans voor de Noordsingel voor tientallen jaren voorbij. Mocht in de toekomst Bergen op Zoom getroffen worden door een hittegolf en er als gevolg daarvan oversterfte optreden, dan dragen de leden van dit college daar mede schuld aan! Want zij konden beter weten. Ik wijs al meer dan 10 jaar in tal van artikelen en brieven en betogen in de gemeenteraad mijn collega’s op hittestress en de gevolgen daarvan en hoe deze aan te pakken. Helaas tot nu toe tevergeefs. 

Louis van der Kallen

 


 

| SOCIAAL OF DE VVD |  

 

Donderdag 22 juni vergaderde de gemeenteraad over beleidskader 2018-2021. Voor veel partijen hét moment om hun wensen te vertalen in moties, waarin zij het college van B&W oproepen bepaalde zaken vorm te geven.

Soms geeft het stemgedrag van partijen inzicht in waar zij voor staan of waar voor zij niet staan. Zo stemde de VVD als enige tegen twee moties. Alle andere partijen inclusief de BSD stemden voor deze moties die inzicht geven in de sociale kant van een partij. Het was onder andere een motie over “het afschaffen van de eigen bijdrage aan de WMO inzake ondersteuning en begeleiding”.

De Raad sprak als haar mening uit:

  • “Dat wie deze zorg nodig heeft deze zorg zo laagdrempelig mogelijk moet worden aangeboden om zo mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen;
  • Getracht wordt mensen in hun eigen kracht te zetten;
  • Dat ook mantelzorgers zo goed mogelijk moeten worden ondersteund om voor hun naaste te kunnen (blijven) zorgen.”

De tweede motie waar de VVD als enige tegen was ging over de bestrijding van kinderarmoede.

Waarin de Raad het college opdroeg:

  • “Een plan van aanpak op te stellen hoe de extra middelen van het Rijk zo snel en doelmatig mogelijk aan kinderen in armoede in onze gemeente kunnen worden besteed;
  • De middelen die het Rijk structureel beschikbaar stelt voor bestrijding van armoede onder kinderen structureel toe te voegen aan het budget voor bijzondere bijstand;
  • Daarbij te zorgen dat de extra middelen aanvullend zijn op het huidige armoedebeleid;
  • Daarbij te zorgen dat de gemeente intensief samenwerkt met diverse partners en andere maatschappelijke organisaties en instellingen uit het Bergse netwerk, zodat ieder kind in armoede wordt bereikt; in het bijzonder geldt dit voor het onderwijsveld: op scholen wordt vaak als eerste gesignaleerd dat er sprake is van kinderarmoede;
  • Daarbij te zorgen dat de gemeente de kinderen en de ouders van kinderen voor wie dit geld bedoeld is, het beste bereiken;
  • Daarbij te zorgen dat kinderen en jongeren ook zelf betrokken worden bij de bestrijding van kinderarmoede;
  • De Raad in het vierde kwartaal 2017 een plan van aanpak ter bestrijding van kinderarmoede te presenteren waarin de extra gelden van het Rijk meegenomen worden.”

Er is in maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen dus echt wat te kiezen. Stem je in maart 2018 voor een sociaal Bergen op Zoom dat zich inzet voor de strijd tegen kinderarmoede of stem je op de VVD die dat extra geld (van het Rijk) klaarblijkelijk liever aan iets anders besteed.

Louis van der Kallen

 


 

| GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

het wachten is ook hier op een big belly

 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *