ZELFBEVREDIGING/ HET HEILIGE HUISJE VAN DE “CULTUURVISIE”/ “BEZIG”/ EN DE BURGER DAN………………?

| jaar 4 | nummer 177 |

| 03-09-2017 | 11.30 uur |


 

| ZELFBEVREDIGING |  

 

Op zaterdag 26 augustus sierde BNdeStem, de regionale editie, zich met de kop: ‘Bergen op Zoom is populair omdat er altijd iets te doen is”. De Duitse en Belgische toerist komt graag naar Bergen op Zoom zo bleek uitonderzoek. “We hebben echt iets te bieden” en “we roepen niet we zijn fantastisch we doen iets van fantastisch”, aldus wethouder van der Weegen.

Van der Weegen doet wat mij betreft hier wel een beetje aan zelfbevrediging. Nu ben ik er als lokaal politicus wel achter dat als je je zelf niet kietelt, de kans dat een ander dat doet vrijwel nul is, dus het is hem vergeven. Zo lang die zelfbevrediging er maar niet toe leidt dat je denkt dat het echt zo is. Ik wil niets tekort doen aan tal van vrijwilligers die zich met groot enthousiasme inzetten voor de evenementen. Die trekken veel volk, ook volk van buiten Bergen op Zoom en buiten de regio. Maar we trekken ook meer en ander volk buiten de evenementen om. Het is wel degelijk zo dat Duitsers en Belgen, als het even geen strandweer is, meer achterlandsteden als Bergen op Zoom bezoeken. Dat zie en vooral hoor ik als ik op het Zuivelpleintje sta met mijn praatpaal. Ze hebben het in Zeeland onderhand dan wel gezien. En kiezen soms, na wat googlen, voor een wat rustiger stadje als Bergen op Zoom. Ook steeds meer Belgische en Duitse pensionado’s bezoeken de stad juist buiten de evenementen om. En het valt ook steeds meer op dat Belgen de Zeeland en omgeving weten te vinden. Soms trekt een prijswinnende viswinkel daar bezoekers, wat ik zelf ervaar door de vraag “waar zit die goeie haringverkoper?”. De viswinkel is geen evenement maar een kwaliteit waar de stad zuinig op mag zijn. Ik vind het jammer, wat uit het slot van het artikel blijkt, dat ons stadsbestuur nog in de 20e eeuw leeft. Reclame langs de A58, plaatselijke krantjes met teksten in het Duits? Gelooft van der Weegen echt dat, anno 2017 dit de meest effectieve besteding is van onze PR gelden? Makkelijk gevonden worden op internet is wat mij betreft veel effectiever! Al vaker heb ik geschreven over hoe de toerist te verleiden om van de leuke opvallende zaken in Bergen op Zoom foto’s te maken, die hij of zij via de sociale media verspreidt. Dat is gratis reclame. Wat dan nog nodig is die leuke en nieuwgierig makende zaken ook echt mooi te etaleren.

Louis van der Kallen

 


 

| HET HEILIGE HUISJE VAN DE “CULTUURVISIE” |  

 

Ruim een maand geleden kondigde het college aan dat vanaf 2020 er geen subsidie meer verstrekt zal worden aan het jaarlijkse zomerevenement “Palm Parkies” voorheen “Muziek op het Wilhelminaveld”. Een evenement waar sinds het jaar 2000 duizenden inwoners van Bergen op Zoom en omliggende plaatsen genieten van gratis concerten tijdens de zomermaanden. 

De BSD-fractie heeft daar eind juni j.l. vragen over gesteld aan het college. Onlangs mocht ze daarop een antwoord ontvangen.  Alleen het antwoord is heel anders dan hetgeen wordt verteld door de gemeentewoordvoerder aan BN /De Stem. Zo wordt in het antwoord uitgebreid beweerd dat de nieuwe sponsor van het evenement Electrabel zou zijn. Deze Belgische energieleverancier zou weinig op hebben met de concerten in Nederland. Dit blijkt niet waar te zijn, volgens de organisator van de concerten. Palm blijft hoofdsponsor van dit aantrekkelijke evenement. Sterker nog de organisator zou graag doorgaan in Bergen op Zoom onder de naam “Palm Parkies”. Ondanks dat het college zelf beweert dat de concerten in een behoefte van veel inwoners voorzien, wil ze toch stoppen met de subsidie omdat het eenvoudigweg niet langer past in de lokale Cultuurvisie.

De BSD-fractie vindt dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is en zal dit op de eerst volgende commissievergadering van “Mens en Maatschappij” indringend aan de orde stellen.

Piet van den Kieboom

 


 

| “BEZIG” |  

 

“We zijn al langer bezig het park aantrekkelijker te maken voor bezoekers”, zegt een gemeentelijk woordvoerder op vragen van BNdeStem over de nieuwe biobased bankjes in het Anton van Duinkerken park. Het park heeft qua inrichting inderdaad een opknapbeurt ondergaan.

Wandel en fietspaden zien er keurig uit. Zelfs het bruggetje naar het eiland kreeg een schilderbeurt. Nu zit het echter al weer dik onder de graffiti. In de gegraven watergangen hoopt het vuil zich al weer op. De kunstwerken moeten het doen zonder ook maar enige uitleg.  Ik vraag mij af of er in enige vorm gehandhaafd wordt op weggooi gedrag, op roken van verboden spullen, op drugshandel of op fietsen of brommeren op de wandelpaden. Hoezo aantrekkelijk maken voor bezoekers?

De BSD stelde al eerder vragen over het onderhoud en de handhaving in het park. De basisinrichting van het park is goed. Nu het menselijke gedrag nog. Daar is mijn inziens handhavend optreden voor nodig. Van vissers hoorde ik dat zij weleens om een visvergunning waren gevraagd. Maar dat is relatief makkelijk. Dit is een groep gebruikers die nu niet bekend staat om hun wangedrag, zij het dat een ‘voertje’ leggen, wat een enkeling wel eens doet, niet goed is voor de waterkwaliteit. Er is wat de BSD-fractie betreft dus nog geen reden van genoegzaamheid, maar wel voor handhaving op wat nu het park nog niet altijd aantrekkelijk maakt voor de bezoekers. 

Louis van der Kallen

 


 

| EN DE BURGER DAN………………? |  

 

Afgelopen week vond de eerste politieke vergadering van de raad plaats na het zomerreces. Op donderdag 31 augustus vond de vergadering van Beeldvorming-1 plaats. Een volle agenda en een goed gevulde publieke tribune. Zeven insprekers hadden zich gemeld om de raad te informeren hoe burgers dachten over een drie-tal onderwerpen die hen beroeren.

Zo legde het college de raad een voorstel voor tot het gewijzigd vaststellen van een bestemmingsplan. Dit voorstel behelst een herindeling van de bouwpercelen aan de Jan Sinkeweg en Fort Pinsenweg te Halsteren. Het verkleinen van een aantal percelen zou de verkoopbaarheid er van vergroten. Dit betekent wel dat er dan zes huizen meer gebouwd zullen worden. Een aantal omwonenden krijgen daardoor meer aangrenzende buren en het aantal verkeersbewegingen zullen toe nemen. Omwonenden zitten hier niet op te wachten en voelen zich niet serieus genomen. Dat laatste stond centraal in de bezwaren die werden aangedragen. Men was ronduit ontevreden en teleurgesteld over de communicatie met hen. Datzelfde geldt voor de voorgestelde aanpassingen van de geluidswal tegen Randweg-Noord.

Een ander voorstel betrof een herindeling en uitbreiding van “Camping De Bergse Hoeve”. Ondanks het feit dat de gemeenteraad in 2009 op een nagenoeg zelfde voorstel een duidelijk “Neen” had laten horen en dit tot de Raad van State volhield en daarbij in het gelijk werd gesteld, heeft het college toch een verzoek van de zelfde ondernemer in ontvangst genomen en wilde de gevoelens van de raad hierover opnieuw peilen. Nou daar waren de fracties snel mee klaar. Het was en blijft NEEN! Met name de bewoners van de Bergsebaan voelden zich zwaar bedrogen en refereerden daarbij aan de beloften die in 2010 waren gemaakt door het gemeentebestuur met hen. Bovendien hadden ze in de kranten moeten lezen over de plannen. Ook de eigenaar van het afvaloverslagstation op Kragge-2 maakte helder en duidelijk dat zij niet akkoord zullen gaan met een beperking van hun bedrijfsactiviteiten door de plannen van de campingondernemer.

Dan was er ook nog “De Ster van”Lepelstraat”. Een gebied ten Oosten van Lepelstraat ingeklemd tussen de nieuw aangelegd A-4 en de Steenbergseweg. Het college had de raad meegedeeld dat zij op dit gebied een WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) had gelegd om te voorkomen dat percelen verkocht zouden worden aan derden, terwijl zich reeds een partij had gemeld om daar logistieke activiteiten te ontwikkelen. De boze omwonenden en eigenaren voelden zich danig overvallen en die irritatie staken zij in de vergadering niet onder stoelen of banken. Pas toen er kritiek kwam op de plannen, heeft het college in alle haast alsnog een informatieavond belegd om de plannen toe te lichten. Een miskleun noemde de journalist van BN/De Stem het zaterdag in haar krant. Oh ja, de burgers, daar hadden we even niet aan gedacht!

Het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom had het zo duidelijk opgeschreven in haar programma  2014 tot 2018 op pagina 2: “Een open houding zal zij aan nemen naar inwoners van de gemeente”! Maar papier is geduldig. Het geduld van heel veel inwoners echter is inmiddels op. Het wachten is op een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 2018!

Piet van den Kieboom

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.