AANPASSING BELEIDSREGELS HUISHOUDELIJKE ZORG WMO, KENMERK PVDK/17036

 


 

Bergen op Zoom, 5 september 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:         Aanpassing beleidsregels huishoudelijke zorg WMO, kenmerk PVDK/17036

 

Geacht college,

Op 19 mei 2016 en 17 augustus 2016 heeft de BSD-fractie u een aantal vragen gesteld over de aanpassing van de beleidsregels huishoudelijke zorg WMO. Op 8 juli 2016 en 19 september 2016 heeft de fractie daarop een reactie ontvangen van uw college. In uw reactie van 19 september 2016 geeft u aan dat u de situatie van inwoners, die eerder een bezwaarschrift hadden ingediend tegen de (forse) verlaging van het aantal uren huishoudelijke zorg, opnieuw zal beoordelen in lijn met de uitspraak van de rechter(-s) en in lijn met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Zo lang u hieraan werkt zullen de betrokkenen een tijdelijke nieuwe beschikking ontvangen voor de duur van zes maanden. Daarbij heeft u aangegeven dat u binnen zes maanden nieuw uitvoeringsbeleid zult vaststellen waarop de situatie van belanghebbenden opnieuw zal worden  beoordeeld. We zijn nu reeds over de helft van het jaar 2017. Voor zover ons bekend is er nog geen sprake van nieuw vast gesteld uitvoeringsbeleid. Veel inwoners worden erg nerveus en onzeker omdat zij nog steeds niet weten wat hen te wachten staat.

De BSD-fractie vindt dat dit niet kan en verzoekt uw college dringend om tot actie te komen. Daarbij dienen de uitspraken en vonnissen van diverse rechtscolleges VOLLEDIG verwerkt te worden in de nieuwe aangepaste beleidsregels. Concreet kan niet volstaan worden met het aangeven van de frequenties waarop ondersteuning wordt verleend, maar ook het concreet aantal uren dat wordt ingezet. Graag verneemt de fractie zo spoedig mogelijk wanneer de betrokken inwoners duidelijkheid gegeven zal worden. De BSD-fractie zal in de commissie Mens en Maatschappij de fracties vragen naar hun opvattingen in deze. 

Graag spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *