AANPASSING BELEIDSREGELS HUISHOUDELIJKE ZORG WMO, KENMERK PVDK/17037

 


 

Bergen op Zoom, 5 september 2017

 

Aan de leden van de commissie
Mens en Maatschappij
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:           Aanpassing beleidsregels huishoudelijke zorg WMO, kenmerk PVDK/17037

 

Geachte collega’s

De BSD-fractie zou graag met de andere fracties in de commissie M&M van gedachten willen wisselen over het aanpassen van de beleidsregels WMO conform de uitspraken en vonnissen van de rechtbank Breda en Amsterdam en van de Centrale Raad van Beroep inzake huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO. De BSD-fractie heeft hierover in 2016 een tweetal brieven met vragen gericht aan het college. De antwoorden van het college en de daarin genoemde termijnen zijn voor onze fractie aanleiding om hierover op korte termijn indringend met elkaar te spreken.

Ondanks het feit dat het hier een bevoegdheid van het college is, zou de BSD-fractie graag zien dat de gemeenteraad het college meegeeft nadrukkelijk de eerdere uitspraken van de rechtscolleges serieus te nemen en in lijn daarmee de beleidsregels aan te passen. Op dit moment verkeren veel inwoners, die zijn aangewezen op huishoudelijke zorg, in onzekerheid over wat hen in de toekomst (vanaf oktober a.s.) te wachten staat. Zij hebben recht op snelle duidelijkheid hierover.

Ik hoop dat mijn verzoek door uw wordt onderschreven.

Met vriendelijke groeten,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *