VRAGEN EX ART. 39 BIO-BASED, KENMERK PVDK/17034

 


 

Bergen op Zoom, 16 augustus 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:            Vragen ex. art. 39 bio-based, kenmerk PVDK/17034

 

Geacht college,

In BN/De Stem van dinsdag 15 augustus j.l. stond een artikel waarin door uw college melding werd gemaakt van het niet toepassen van bio-based materialen. De BSD-fractie vindt dit erg vreemd. Immers, de gemeente Bergen op Zoom werkt er al een aantal jaren hard aan om de toepassing van bio-based materialen te bevorderen en de ontwikkeling er van te stimuleren. De hiermee samenhangende werkgelegenheid is evident en de BSD-fractie steunt dit van harte. Zelfs de veronderstelde hogere prijs voor bio-based materialen ten opzichte van gerecycled materiaal is voor ons, binnen aanvaardbare proporties, bespreekbaar en aanvaardbaar.

Nu uw college bij de vervanging van de geluidschermen langs de Randweg Noord kiest voor gerecycled plastic, heeft de fractie de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u nog steeds van mening dat voor toepassing van bio-based materialen gewerkt moet blijven worden aan een breed draagvlak?
  2. Heeft u bij de afweging voor de keuze van het soort materiaal, voor de  eerder genoemde geluidschermen, de hoogste prioriteit gegeven aan de financiële aspecten ten koste van de door de gemeente al jaren bepleite toepassing van bio-based materialen?
  3. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat u, door deze keuze te maken, sterk aan geloofwaardigheid inboet en daarmee imago-schade voor de gemeente heeft veroorzaakt?
  4. Bent u het eens met de BSD-fractie dat de permanente campagne gericht op uitbreiding van toepassing van bio-based materialen bij andere partners grote vraagtekens zal oproepen?
  5. Bent u van plan om uw mening en opvatting over de toepassing van bio-based materialen bij te stellen?
  6. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat u, door uw handelswijze, de indruk wekt afstand te nemen van de bio-based missie en dat dit zeer te betreuren zou zijn en niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom?
  7. Bent u bereid uw aanvankelijke keuze voor materiaal te heroverwegen?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *