WATERKWALITEIT GOUDBAARD, KENMERK PVDK/17032  

 


 

Bergen op Zoom, 16 augustus 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Waterkwaliteit Goudbaard, kenmerk PVDK/17032
 

Geacht College,

Beschouwing van de twee bijgevoegde foto’s van het water aan de achterzijde van de bebouwing Goudbaard roept bij de BSD-fractie vraagtekens op ten aanzien van de waterkwaliteit van het deel grenzend aan het speelterrein “onder de Jefkes” tot de eerste brug over de watergang. In deze watergang is, naar onze informatie, bij de brand in de parkeergarage (mogelijk) verontreinigd bluswater terecht gekomen.

Er is een groot verschil in begroeiing voor en na de brug over de watergang.

–          Wat is daarvan de oorzaak?

–          Is onderzocht of de watergang ter plaatse door het bluswater is verontreinigd en zo ja, met welke stoffen?

–          Indien het bluswater verontreinigd was, is de watergang inclusief (water, bodem en oever) schoongemaakt?

–          Zo niet, waarom niet?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.