VRAGEN EX ART. 39 INZAKE AANPAK EENZAAMHEID, KENMERK PVDK/17040

 


 

Bergen op Zoom, 2 oktober 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          vragen ex art. 39 inzake aanpak eenzaamheid PVDK/17040

 

Geacht college,

Eenzaamheid onder burgers is een groeiend maatschappelijk probleem. Dit werd afgelopen week duidelijk gemaakt in de portretreeks “Wie kent mij nog” van de EO op TV. Nadat er afgelopen zomer in korte tijd vier inwoners van Brugge dood aangetroffen werden in hun woning, waarbij de lichamen al een tijd in de woning lagen, heeft de burgemeester het initiatief genomen om dit toenemend maatschappelijk en menselijk probleem aan te pakken. Deze week wordt over dit onderwerp in Brugge een conferentie gehouden.

Hoewel de BSD-fractie zich bewust is van het feit dat er in onze gemeente zich al veel professionals en vrijwilligers actief inzetten om dit probleem het hoofd te kunnen bieden en te voorkomen, is het vooral belangrijk dat er een goede coördinatie plaatsvindt van al deze inzet en activiteiten. 

De BSD-fractie vraagt u college daarom het volgende:

  1. Bent u het met de fractie eens dat de groeiende eenzaamheid onder de inwoners van onze gemeente een maatschappelijk en menselijk probleem is dat tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden?
  2. Deelt u de opvatting van mijn fractie dat een aanpak vereist is in gezamenlijkheid van lokale overheid, professionals en vrijwilligers?
  3. Deelt u de mening van de BSD-fractie dat het vele goede werk dat reeds verricht wordt vooral vraagt om een adequate coördinatie van alle inzet in deze?
  4. Dat naast coördinatie het kennis dragen en op de hoogte zijn van elkaars inspanningen en inzet een voorwaarde is om tot een effectieve aanpak van dit probleem te komen?
  5. Dat, om hier inzicht in te krijgen, een conferentie hierover zoals in Brugge gaat plaatsvinden een goede start kan zijn?
  6. Bent u bereid hiertoe het initiatief te nemen?

Ter informatie verwijs ik u naar een artikel over dit onderwerp dat recentelijk is geplaatst op de website van de BSD: https://www.bsdboz.nl/2017/10/02/hardleers-wie-kent-mij-nog-serieus-nemen-2/   .

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.