B5/ GETOETST/ HET KAN ANDERS – 3

| jaar 4 | nummer 193 |

| 24-12-2017 | 12.30 uur |


 

| B5 |  

 

Bergen op Zoom en Roosendaal willen al jaren, bij de provincie, dezelfde status krijgen als de B5 gemeenten (Den Bosch, Breda, Eindhoven, Tilburg en Helmond). In het verleden heeft de provincie Noord-Brabant die gemeenten een bijzondere status gegeven vanwege de zogenoemde grote steden problematiek.

Volgens de armoede cijfers van het CBS (voor het laatst gemeten in 2013) behoren Bergen op Zoom en Roosendaal al lang tot de B5 gemeenten met de grootste armoede problematiek. Als schrijnend voorbeeld uit de cijfers voor regionale spreiding van armoede onder minderjarige kinderen behoren Bergen op Zoom en Roosendaal samen met Tilburg, Eindhoven en Helmond tot de vijf gemeenten in Noord-Brabant met het hoogste percentage kinderen die in armoede opgroeien.

De kinderombudsman vraagt voor dit feit de aandacht van de (lokale) politiek. Voor de BSD is dit een blijvend punt van aandacht. Tot die B5 willen wij niet behoren. Het laat wel zien dat als het gaat om de grote steden problematiek Bergen op Zoom zou moeten behoren tot de gemeenten die door de provincie van extra middelen zou moeten worden voorzien. Juist om projecten in het kader van die grote steden problematiek aan te pakken. Bergse kinderen hebben ook recht op kansen om uit die armoede te komen en de jeugd te krijgen waar ieder kind recht op heeft.  

Louis van der Kallen

 


 

| GETOETST |  

 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het tijd om de prestaties van dit college (GBWP, D66, VVD) eens tegen het licht te houden. Natuurlijk als dat kan met objectieve van onafhankelijke partijen afkomstige data. In het college programma waren twee pagina’s gewijd aan duurzaamheid.

Dit stukje gaat over de gemeentelijk (wan)prestaties op het vlak van CO2 reductie. Het college van Bergen op Zoom wilde, als ik het college programma mag geloven, “duurzaamheid integreren in het gemeentelijk beleid”. Zeker met het klimaatakkoord van Parijs waar een sterke CO2 reductie is afgesproken ligt daar een kolossale opgave.

Hierbij enkele cijfers, ontleend aan de klimaatmonitor databank van Rijkswaterstaat waarbij ik Bergen op Zoom deels vergelijk met Roosendaal:

 • Totale CO2 uitstoot binnen Bergen op Zoom (2015): ruim 1,1 miljoen ton CO2 tegen ruim 0,54 miljoen ton in Roosendaal.
 • In het verkeer in GJ/inwoner (2015) in Bergen op Zoom 30,0 en in Roosendaal 27,8.
 • Totale energiegebruik in TJ (2015) in Bergen op Zoom ruim 15.300 en in Roosendaal ruim 6.800.
 • Het aantal elektrische auto’s per 100.000 inwoners (2016) 441 in Bergen op Zoom en in Roosendaal 621.
 • Besparing tussen 2013 en 2016 op het elektriciteitsgebruik voor de openbare verlichting in Roosendaal 2,0 %, terwijl in Bergen op Zoom het gebruik voor de openbare verlichting met 2,5 % steeg!

Bergen op Zoom is geen Roosendaal en vergelijkingen gaan daarom vaak mank. Onze industrie is een grootgebruiker. Maar de vraag is: heeft de gemeente acties ondernomen om de industrie aan te moedigen het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen? Waarom rijden er in Roosendaal per 100.000 inwoners ruim 40 % meer elektrische auto’s rond en waarom gebruiken inwoners van Roosendaal minder energie (9 %) in het verkeer? Welke acties heeft het college ondernomen om onze inwoners meer energie- en klimaatbewust te maken? Hoe wordt lokaal het klimaatakkoord van Parijs ingevuld?

Wat ik ronduit stuitend vind is het eigen gemeentelijk energiegebruik voor de openbare verlichting. Terwijl Roosendaal in staat was het energiegebruik daarvoor met 2,0 % terug te dringen nam het in Bergen op Zoom met 2,5 % toe.  

Voor de komende periode is er werk aan de winkel. De BSD gaat er dan ook voor het klimaatakkoord van Parijs, samen met de burgers en de bedrijven te vertalen naar lokaal beleid.

Louis van der Kallen

 


 

| HET KAN ANDERS – 3 |  

 

Er komt meer regen en de buien worden intensiever (meer neerslag in korte tijd). Nederland en dus ook Bergen op Zoom zal op een andere manier met regenwater om moeten gaan. Dat kunnen overheden niet alleen. Ook de hulp van burgers is nodig te beginnen met de eigen tuin en het eigen dak van huis of schuur.

Wat tips.

 • Eruit die tegels. Gras is een goed alternatief. Bij langdurige hitte wordt uw omgeving dan ook nog eens minder warm en koelt het in de zomernachten beter af.
 • Ook houtsnippers, waterdoorlatende tegels, grind, schelpen en cacaodoppen zijn goede tegel vervangers.
 • Ontkoppel de regenpijp en sluit die aan op een vijver of regenton.
 • Gebruik regenwater om het toilet door te spoelen.
 • Zet wormen uit in je tuin. Zij verbeteren de grondstructuur zodat de grond beter water kan opnemen.
 • Creëer hoogteverschillen in de tuin zodat het water van bijvoorbeeld een terras makkelijk afvloeit naar een lager gelegen deel waar het water in de grond kan trekken.
 • Kies planten die veel water verdampen en regenbestendige soorten, zoals munt, lavendel, pinkersbloem, gagel, kardinaalsmuts of bomen zoals de meidoorn, de knotwilg of een plataan.
 • Kies voor een groen dak of gevelbeplanting. Ze leveren ook een bijdrage aan de aanpak van hittestress.

Het kan anders en iedereen kan een bijdrage leveren.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.