VUURWERK/ OVERLAST PLEJADENLAAN/

| jaar 4 | nummer 194 |

| 31-12-2017 | 13.15 uur |


 

| VUURWERK |  

 

Elk jaar opnieuw vindt er een discussie plaats over het wel of niet afsteken van vuurwerk. Daar is ook alle reden voor want elk jaar vallen er slachtoffers (vaak toeschouwers), worden huisdieren en vogels flink schrik aangejaagd en worden er (soms) forse vernielingen aangericht.

Oogartsen, dermatologen en orthopedisch chirurgen, brandweer en politie waarschuwen hier al jaren voor en pleiten voor een volledig verbod voor het afsteken van vuurwerk. Mijn fractiegenoot, Peet Backx gaf bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening op woensdag 20 december j.l. al aan dat de BSD-fractie de komende jaren hier indringend over wil gaan spreken in de gemeenteraad. Moet dan het afsteken van vuurwerk volledig verboden worden? Zover wil ik niet gaan, want ik besef dat ook dit een traditie is die al vele jaren bestaat en waar een deel van de bevolking plezier aan beleeft. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor pubers. Het jonge puberbrein vindt het bijna onweerstaanbaar om zelf de (zware) knallen en sterrenregen letterlijk te veroorzaken en af te steken.

Een aantal gemeenten treffen al voorzichtig maatregelen om de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in te voeren voor kwetsbare plaatsen in de gemeente. Zijn er alternatieven waarbij rekening gehouden kan worden met de behoeften van voorstanders van het zelf afsteken van vuurwerk en met diegenen die het liefst een volledig verbod zouden zien? Volgens mij zijn er een aantal mogelijkheden:

 1. Afsteken van vuurwerk door of namens de gemeente op één plek (Binnenschelde).
 2. Afsteken van vuurwerk door of namens de gemeente op een aantal veilige plaatsen verspreid over de gemeente zoals Binnenschelde, Grote Melanen en Sportpark Meilust.
 3. Een aantal plaatsen in buurten en wijken aanwijzen waar volwassenen en kinderen onder begeleiding van hun ouders, zelf meegebracht vuurwerk kunnen afsteken waarbij een aantal voorzieningen en faciliteiten, zoals brandweer en medische voorzieningen stand-by zijn voor het geval dat het nodig is. Op deze wijze kan toch in de behoefte van volwassenen en kinderen onder toezicht worden voorzien.
 4. Doorgaan op de huidige wijze, maar alleen siervuurwerk toestaan en geen knalvuurwerk.

Ik wil niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb, maar wil slechts wat ideeën aanreiken om samen een goede discussie te voeren om mogelijke opties voor de komende jaren indringend de revue te laten passeren met de bedoeling dat over 5 jaar in de gemeente Bergen op Zoom op een veilige manier de jaarwisseling kan worden gevierd en er genoten kan worden van mooi vuurwerk.

Piet van den Kieboom

 


 

| OVERLAST PLEJADENLAAN |  

 

De twee flats aan de Plejadenlaan zijn de laatste jaren door woningcorporatie Stadlander speciaal bestemd voor de huisvesting van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Woningen dicht bij winkels en andere voorzieningen, ideaal dus. De bewoners zouden zich veilig moeten kunnen voelen met beneden afgesloten toegangsdeuren tot de gezamenlijke entree.

Aan dit woongenot wordt al een aantal jaren geknaagd door het gedrag van (hang-)jongeren uit de buurt. Als bewoners buiten komen, worden ze regelmatig geconfronteerd met groepjes jongeren die zich rond en  binnen de gezamenlijke ruimtes van de flats begeven. Verzoeken van bewoners om de ruimtes te verlaten worden beantwoord met scheldwoorden, spugen en trappen tegen de rollator of scootmobiel. Bewoners voelen zich steeds onveiliger. 

Afgelopen weken leidde dit tot een climax toen een ruit van een woning met een tegel werd ingegooid en in de sneeuw een hakenkruis werd getekend, precies voor de flatwoning van een van de bewoners die even daarvoor de moed had een groepje jongeren te wijzen op hun onrechtmatige toegang tot de toegangsruimten van het flatgebouw. Ik heb daarover in de commissie Burger & Bestuur de burgemeester aangesproken en hem dringend gevraagd in te grijpen om erger te voorkomen. De burgemeester heeft daarop direct actie ondernomen en de betrokken diensten in stelling gebracht. Ik waardeer dit zeer. Zo wordt er regelmatig door het flying team, bedoeld om voortijdig afvuren van vuurwerk aan te pakken, de afgelopen dagen gesurveilleerd, heeft de woningcorporatie camera’s geplaatst in de toegangsruimtes en heeft ze extra hang- en sluitwerk aangebracht aan de toegangsdeuren. Ook de politie schenkt de komende tijd extra aandacht aan de situatie rondom de flatgebouwen. Het is alleen jammer dat, zodra het toezicht vertrokken is, de jongeren zich weer ophouden bij en in de flats(bergingen) en de laatste dagen ook zwaar vuurwerk afsteken op electriciteitskastjes en verdeelkasten van Enexis. Ik besef dat ik ook jong geweest ben en kattenkwaad uithaalde. Dat kan en mag je van jongeren in die leeftijd (14 tot 18 jaar) verwachten. Maar onrechtmatig woonruimtes betreden, bewoners intimideren, bespugen en een tegel door het raam van een flatwoning gooien is geen kattenkwaad meer, maar vandalisme en bedreiging. 

Naast het verhoogde toezicht en de verbeterde afsluiting van de flatportieken, zal er meer moeten gebeuren om de (gevoelens van) veiligheid van de bewoners te garanderen en tegelijk deze hangjongeren aan te spreken en een alternatief te bieden voor hun destructieve gedrag. Investeringen vanuit welzijnsinstellingen hebben wel enigszins effect gehad, maar bieden geen structurele, duurzame oplossingen voor de toekomst. Zonder volledig te zijn, en niet met de bedoeling opnieuw het wiel uit te willen vinden, wil ik een aantal suggesties doen die zouden kunnen bijdragen aan het herstel van de situatie. 

 1. Een gesprek van de burgemeester met de bewoners van de flatwoningen om hen duidelijk te maken dat de gemeente niet zal accepteren dat hun woongenot en veiligheid zo ernstig wordt aangetast en daarvoor passende maatregelen zal nemen.
 2. Een gesprek van een vertegenwoordiger uit de Marokkaanse gemeenschap met aanzien en gezag met deze jongeren en hun ouders.
 3. Indien dat mogelijk is, en men er toe bereid is van beide kanten, een ontmoeting tussen bewoners en jongeren.
 4. Verdergaande technische maatregelen treffen door de woningcorporatie om de onrechtmatige toegang tot de ruimten van de flats, zoveel als dit kan, onmogelijk te maken.
 5. De openbare ruimte aanpassen en ook hierbij effectieve technische voorzieningen aanbrengen, waardoor jongeren zich bespied weten. Daarvoor moeten de huidige camera’s aan de lantaarnpalen, waar een dikke aanslag van mos op de lenzen plakt, zo snel mogelijk vervangen worden.
 6. Het ontmoedigen van jongeren om zich op de plekken in en rondom de flatgebouwen op te houden door het aanbrengen van roze verlichting. Dat laatste wordt reeds met succes toegepast in England en recentelijk wetenschappelijk onderzoek heeft het effect ervan aangetoond.
 7. De groep jongeren een alternatief bieden, gebaseerd op het nemen en dragen van verantwoordelijkheid voor hun eigen dagelijkse leven samen met de ouders.

Piet van den Kieboom

 


 

DE BSD FRACTIE WENST U ALLEN VOOR 2018 EEN TOP JAAR TOE.

WIJ STAAN OOK IN 2018 VOOR U KLAAR OM ONZE MOOIE

GEMEENTE SAMEN MET U NOG EEN STUKJE MOOIER TE MAKEN 

 

 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *