VRAGEN EX ART. 39 AANVULLENDE VRAGEN COMMISSIE S&R, KENMERK PVDK/18045

 


 

Bergen op Zoom, 23 januari 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Ex art. 39 aanvullende vragen commissie S&R, kenmerk PVDK/18045

 

Geacht college,

In de vergadering van de commissie Stad & Ruimte  van 18 januari j.l. heb ik een aantal vragen gesteld over de verkoop en de toekomstige bestemming van de voormalige VW-garage aan de Rooseveltlaan. De beantwoording door wethouder van der Velden was voor mij volstrekt onvoldoende en heeft mij niet tevreden kunnen stellen.

Ik heb daarom nog de volgende aanvullende vragen:

  1. Hoe is de aanbieding van het perceel naar de markt aangeboden?
  2. Welke toekomstige mogelijke bestemmingen zijn daarbij aangegeven?
  3. Heeft u, gezien de strategische ligging van het perceel, actief gezocht naar een potentiële koper c.q. marktpartij, die op deze locatie een hoogwaardige invulling had kunnen en willen realiseren?
  4. Zo ja kunt u uitvoerig aangeven waaruit deze actie c.q. acquisitie bestond?
  5. Bent u met mij van mening dat de bestemming en de toekomstige invulling ervan als een laagwaardig dient te worden beoordeeld en daarmee een gemiste kans is voor deze belangrijkste entree van onze stad?
  6. Kunt u gedetailleerd aangeven hoe de routing, de aan- en afvoer van 1000 (!) voertuigen per week zal plaats vinden?
  7. Bent u met mij van mening dat de kans groot is dat het toch al drukke kruispunt Rooseveltlaan- Sterrelaan-Gagelboslaan extra zwaar zal worden belast?
  8. Heeft u bij de verkoop van het perceel en de toekomstige bestemming en invulling dit aspect meegewogen en er bij betrokken?
  9. Zullen er ten behoeve van de realisering van de toekomstige plannen op het perceel extra maatregelen noodzakelijk zijn voor deze kruising en hoe hoog zijn de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn en wie gaat dit betalen?

Graag snelle beantwoording als vervolg op de eerdere beantwoording van de rondvraag.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

     


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.