VRAGEN EX ART. 39 AANBESTEDING EN BEZORGEN DE GAZET, KENMERK PVDK/18004

 


 

Bergen op Zoom, 31 januari 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Ex art. 39 vragen aanbesteding en bezorgen De Gazet, kenmerk PVDK/18004

 

Geacht College,

Op 17 januari 2018 ontving de gemeenteraad een schriftelijk antwoord op door mij gestelde vragen over de bezorging De Gazet in het buitengebied. Omdat nadere  beantwoording in de commissievergadering van donderdag 25 januari j.l. wegens tijdgebrek niet meer mogelijk was, heeft de BSD-fractie een aantal aanvullende vragen:

  1. De BSD-fractie heeft informatie waaruit blijkt dat De Bode vorig jaar wel op de genoemde 1400 adressen in het buitengebied werd bezorgd. Dit was overigens ook de eis van de gemeente. Op de adressen die buiten deze 1400, dermate ver afgelegen zijn, werd in het verleden per post bezorgd.
    Wat is er bij de aanbesteding nu precies afgesproken en aan welke voorwaarden dient de huidige bezorger vanaf 1 januari 2018 te voldoen in deze?
  2. Hoe kan het dat de huidige bezorger nog in onderhandeling is met de verspreider Axender, terwijl zij vanaf 1 januari 2018 geacht wordt de opdracht conform de aanbesteding uit te voeren?
  3. Welke rol hebben de financiën gespeeld bij de uiteindelijke gunning?

Graag zo spoedig mogelijk beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.