SLECHTE BUUR/ DE BILIOTHEEK/ BOZ VOOR BIJEN

| jaar 5 | nummer 200 |

| 11-02-2018 | 10.00 uur |


 

| BSD TV |  

 

VANAF DEZE 200STE NIEUWSBRIEF: IN DE TOEKOMST NIET ALLEEN LEZEN, MAAR OOK BEWEGEND BEELD

 

 

 


 

| SLECHTE BUUR |  

 

Je bent een liefhebber en in de eigen tuin teler van kruiden en (vergeten) groenten en je hebt een buur die van zijn totaal betegelde tuin een ‘reservaat’ maakt van onkruid verspreidende planten.

Eigenlijk die buur doet niets aan en met zijn eigendom. Je schrijft je belt en niemand doet iets.

  • Als die buur een grootgrondbezitter belast met zware schulden is, verwacht je eigenlijk een economisch verantwoord gebruik van die grond.
  • Als die buur al jaren niets doet met zijn grond, verwacht je wel een verkoopaanbod of een positieve reactie op een bieding op die voor de bezitter klaarblijkelijk ‘waardeloze’ grond.
  • Als die buur een overheid is verwacht je dat deze het belang van een goed nabuurschap inziet en zijn grond op een verantwoordelijk onderhoud.
  • Als die buur je eigen gemeente is, verwacht je begrip voor je klachten en fatsoenlijk onderhoud.

Allemaal redelijke verwachtingen, behalve als je buur de gemeente Bergen op Zoom is. Die doet gewoon niks. Die laat je als bewoner van de Oude Huijbergsebaan met de overlast zitten.

Of is er nu een ambtenaar op het gemeentehuis die, als zij of hij dit leest, toch nog in actie komt? Of moeten er eerst raadsvragen gesteld worden?

Louis van der Kallen

 


 

| DE BILIOTHEEK |  

 

Het beeld van de bibliotheek van een stoffige opslagplaats van boeken die je kunt lenen, bestaat al lang niet meer. Maar of het voor iedereen helder en duidelijk is wat de huidige bibliotheek voor de samenleving en de burgers kan betekenen is nog maar de vraag.

Ook ik(wij) had(-den) een, naar nu blijkt, achterhaalde kijk op de plaats en functie van de huidige bibliotheek. Recent was de BSD fractie uitgenodigd door het management van Bibliotheek Het Markiezaat. Bedoeling was om de politiek bij te praten over wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft en de rol die zij momenteel vervult en kan vervullen in en voor onze samenleving.

Zo wordt er fors geïnvesteerd om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. Daarbij wordt laaggeletterdheid breed gedefinieerd. Ook het onvoldoende vaardig zijn met de sociale media is een vorm van ongeletterdheid  die kan leiden tot sociaal isolement en vereenzaming. Op 7 van de basisscholen in Bergen op Zoom wordt op dit moment gewerkt volgens het principe ‘wij komen naar jullie toe’. Dit aantal moet uiteindelijk verder uitgebreid worden. Op school wordt de kinderen  goed lezen geleerd. Goed lezen staat daarbij voor iedere week een aantal boeken lezen zodat de woordenschat flink kan uitgebreid kan worden tot een aantal dat nodig is voor de toekomstige ontwikkeling van de kinderen. Maar ongeletterdheid kan ook bestaan zonder dat degenen die het treft hier ‘mee te koop loopt’. Dit heeft in het verleden carrières onmogelijk en zelfs kapot gemaakt. Langzamerhand verdwijnt het taboe op ongeletterdheid en krijgen de laaggeletterden een (nieuwe) kans.

Dit zou ook aan de orde moeten komen bij de begeleiding en reïntegratie van mensen met een uitkering. Daaronder, zo verwacht de BSD, zijn ook een aantal laaggeletterden waarvan de gemeente onvoldoende het bestaan onderkent.

Werken aan laaggeletterdheid kan voor deze mensen nieuwe kansen bieden zeker met een groeiende economie en de stijgende vraag naar medewerkers. Dit past ook helemaal in het adagium ‘een leven lang leren, want je taal kunnen lezen en schrijven is een, maar daarmee een opleiding of studie volgen is natuurlijk iets dat daarop moet volgen.

Piet van den Kieboom

 


 

| BOZ VOOR BIJEN |  

 

Vijf Zuid-Hollandse gemeenten zijn bijvriendelijk. Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn hebben als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers werken deze gemeenten aan een bloemrijk netwerk voor bijen.

De wilde bij heeft vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creëert structureel betere levenskansen voor wilde bijen. Gemeenten kunnen daarbij een grote rol spelen, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en de onderhouden. Nederland Zoemt ondersteunt de komende jaren de gemeenten met extra kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren.

Dit Zuid-Hollandse initiatief is iets om in West-Brabant na te volgen. Voor mij een reden om de gemeente Bergen op Zoom uit te dagen de eerste stappen te zetten of bij een initiatief van een naburige gemeente niet te dralen, maar gelijk mee te gaan doen.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *