VRAGEN EX ART. 39 HOOFDKWARTIER, KENMERK PVDK/18007

 


 

Bergen op Zoom, 6 maart 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Vragen ex art. 39, Hoofdkwartier, kenmerk PVDK/18007

 

Geacht College,

Onlangs mochten wij vernemen dat u een aantal voormalige eigendommen van de gemeente heeft verkocht ,waaronder het voormalige Hoofdkwartier aan de Rembrandtstraat te Borgvliet. De wethouder was hier redelijk euforisch over. Echter, de BSD-fractie maakt zich zorgen over de nog nijpender wordende parkeercapaciteit in de Rembrandtstraat en rondom de voormalige A. Abtskerk. Zeker wanneer in het voormalige Hoofdkwartier een aantal appartementen gerealiseerd zullen worden. Toekomstige bewoners zullen ook hun auto in de nabijheid willen parkeren.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Heeft u bij de verkoop van het voormalige Hoofdkwartier met de koper en ontwikkelaar afspraken gemaakt over het parkeren van voertuigen van de toekomstige bewoners van de geplande appartementen?
  2. Zo ja, waaruit bestaan deze afspraken?
  3. Zo neen, hoe stelt u zich de toekomstige parkeersituatie voor in en rondom de Rembrandtstraat?
  4. Is dit voor u aanleiding om de aanvankelijke herschikking van parkeerplaatsen rondom de voormalige kerk (waarvan nu al duidelijk is dat dit onvoldoende zal zijn met de enige tijd geleden gepresenteerde plannen) te herzien?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *