VRAGEN EX ART. 39 SLECHTE BESTRATING, WEGDEK PAKHUISSTRAAT, Kenmerk PB/18009

 


 

Bergen op Zoom, 9 maart 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:  Vragen ex art. 39 slechte bestrating, wegdek Pakhuisstraat, Kenmerk PB/18009

 

Geacht College,

Wij hebben berichten ontvangen van een slecht wegdek, cq slechte bestrating in de Pakhuisstraat. Diverse bewoners hebben in het verleden geklaagd bij de gemeente, maar er is tot nu toe niets gebeurd. Deze straat ligt er al jaren zo bij. Ik ben zelf gaan kijken aldaar en trof een wel zeer hobbelig wegdek aan. Kuilen, open plekken, scheuren, losliggende stenen etc., een compleet niet normaal begaanbaar wegdek. In deze straat wonen enkele bewoners en zij moeten hier dagelijks overheen om naar hun werk of elders te gaan. Het is zelfs al zover gekomen dat een bejaard echtpaar, waarvan een persoon naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, met stunt en vliegwerk over deze straat is getild om bij de ambulance te komen die op de Kaai stond. Hulpdiensten kunnen niet in deze straat komen. Hun brancard kon niet over de klinkerbestrating rijden.

Wat ons wel bevreemd is dat een straat verder (de Kabelstraat) de bestrating recentelijk wel is aangepast en hier een goed begaanbare weg is aangelegd. Nogmaals deze straat is al jaren slecht begaanbaar en menig bewoner stoort zich daaraan en heeft aandacht hiervoor gevraagd en geklaagd bij de gemeente, maar tot nu toe nul op het rekest. Zie bijgaande foto’s.

De BSD fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van de situatie aan de Pakhuisstraat?
  2. Dit is een openbare weg. Heeft deze straat een monumentale status of anderszins een aparte status?
  3. Gaat de gemeente, die de plicht heeft voor een goede bestrating, zorgen voor herbestrating, zodat een normaal mens weer over deze straat kan lopen?
  4. Is er enig zicht op het verbeteren van het wegdek en/of wordt er nu iets ondernomen voordat er echt ongelukken gebeuren?
  5. Wanneer denkt u te kunnen beginnen met de herbestrating?

Wij wachten met belangstelling uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Peet Bakx   

pakhuisstraat

kabelstraat

   

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *