VRAGEN EX ARTIKEL 39 INZ. TARIEVEN THUISZORG, KENMERK LVDK/18013

 


 

Bergen op Zoom, 30 april 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex. Artikel 39 inz. tarieven thuiszorg, kenmerk LVDK/18013
 

Geacht College,

Dit weekeinde staan de landelijke kranten vol met artikelen over de door gemeenten te betalen te lage tarieven voor thuiszorg. Algemene boodschap: “gemeenten negeren dat ze reële tarieven moeten betalen. De landelijke overheid heeft, naar aanleiding van de hoos van loonsverlagingen en faillissementen van thuiszorgbedrijven, hun verantwoordelijkheid vertaald in een extra storting in het gemeentefonds met het oogmerk dat gemeenten het reële uurtarief gaan betalen voor de geleverde thuiszorg. De informele norm voor het reële uurtarief is om te gaan voldoen aan de AMvB, 25 euro. 

–        Wat is de situatie in Bergen op Zoom?

–        Heeft Bergen op Zoom het aan de thuiszorgbedrijven betaalde uurtarief aangepast?

–        Graag ontvangt de BSD een overzicht van de nu per bedrijf betaalde uurtarieven en per wanneer deze zijn ingevoerd c.q. aangepast.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *