VRAGEN EX ART. 39 INZAKE PLEJADENLAAN, KENMERK LVDK/MVG/18017

 


 

Bergen op Zoom, 1 juni 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 inzake Plejadenlaan, Kenmerk LVDK/MVG/18017

 

Geacht College,

Bij en in de omringende buurten van de Plejadenlaan is het al geruime tijd onrustig. Er waren helaas meerdere dieptepunten het afgelopen jaar, maar het meest trieste was het in brand steken van een auto van een bewoonster van een van de Plejadenflats. Helaas is deze  mevrouw kort na dit gebeuren overleden. Een voormalig gemeenteraadslid van de BSD heeft zich het lot van de bewoners aangetrokken en is daarom, ondanks dat hij zelf fors werd belaagd met vuurwerk, op oudejaarsavond zelf naar de bewoners gegaan om met eigen ogen de situatie te kunnen aanschouwen en eventueel hulp te bieden. De burgemeester heeft daarop  begin dit jaar meerdere maatregelen genomen. Zo zijn er nieuwe wel werkende camera’s opgehangen, zijn er gesprekken geweest met de bewoners en heeft Woningstichting Stadlander maatregelen getroffen om de illegale toegang tot de flats door hangjongeren te belemmeren. Ook zijn aan “Wij zijn Traverse” en de wijkagent extra instructies gegeven.

Desondanks is het, op de eerste maanden van dit jaar na, weer behoorlijk onrustig in de wijk. Het lastig vallen van bewoners gaat gewoon door. Er wordt op diverse plekken in de buurt volop gedeald,  enige weken geleden heeft er een flinke knokpartij plaatsgevonden tussen rivaliserende partijen, is er op donderdag 24 mei j.l. brand gesticht in een woning op de tiende verdieping van een van de Plejadenflats en is er in de vroege morgen van 1 juni een (brand)bom door de ruiten van een woning in de Mercuriusstraat-West gegooid. Ondanks de gesprekken die afgelopen periode zijn gevoerd tussen en met organisaties en bewoners en ondanks de door de burgemeester getroffen maatregelen, blijft de onrust in de buurt bestaan.

De BSD-fractie maakt zich daar ernstig zorgen over en heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  • Bent u op de hoogte van de in deze brief aangehaalde voorvallen?
  • Welke maatregelen heeft u het afgelopen jaar genomen om deze ernstige voorvallen aan te pakken c.q. te voorkomen?
  • Hebben de (mede) door u getroffen maatregelen het beoogde effect gesorteerd?
  • Als dit niet het geval is bent u bereid om aanvullende (verdergaande) maatregelen te nemen?
  • Hoe verloopt het justitieel onderzoek naar de daders van de brandstichting en plegers van geweld op oudjaarsavond 2017 en zijn er al verdachten aan gehouden?
  • Bestaat er volgens u een relatie tussen de bomaanslag van 1 juni en de eerdere ernstige   voorvallen in de buurt het afgelopen jaar?

De BSD-fractie ziet met belangstelling een spoedige beantwoording van haar vragen tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen
Manuela van Gent

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *