WANBELEID/ (ON)BEGRIJPELIJKHEDEN VAN DEZE WEEK/ GOEDE IDEEËN

| jaar 5 | nummer 216 |

| 03-06-2018 | 10.00 uur |


 

| WANBELEID |  

 

Op pagina 18 van BNdeStem van maandag 28 mei stonden drie artikelen die gingen over Bergen op Zoom. Een artikel met als kop: “Grote lekkage, bibliotheek blijft vandaag dicht.”, over de steeds optredende lekkage in een gemeentelijk gebouw. Een artikel met de kop: “Piusplein wil nu duidelijkheid” en “Bewoners: het blijft akelig stil rond de plannen en intussen verloedert de wijk”, over de frustratie van bewoners over de verloedering van hun wijk. En een artikel over de aangekondigde sluiting van de stadsspeeltuin met als kop: “Politiek windt zich op over sluiting stadsspeeltuin.”

Drie artikelen die laten zien hoe het er voor staat met Bergen op Zoom na jaren van (financieel) wanbeleid. Het gaat niet goed en dat is het directe gevolg van foute besluiten van de gemeenteraad en colleges in het verleden (Bergse Haven en de Markiezaten) met grote financiële gevolgen.  Maar dat niet alleen. Die grote fouten liggen al 10 jaar achter ons. 10 grotendeels verspilde jaren, omdat de gemeenteraad enerzijds doorgaat met fouten maken en anderzijds de consequentie van pakweg 100 miljoen verlies zou moeten zijn dat we prioriteit gaan geven aan het kiezen van de juiste dingen om het geld, wat wel beschikbaar is, uit te geven aan wat werkelijk belangrijk is (zoals één stadsspeeltuin voor de jeugd). En ook aan het creëren van groei door het tijdig beschikbaar hebben van gronden voor de vestiging van bedrijven. Maar vooral ophouden met dromen over mooie maar onbetaalbare dingen. De bevolking moppert. Maar kiest keer op keer de belovers en de dromers en geeft daarmee die partijen alle reden om te blijven dromen.

Als voorbeeld van kostbaar dromen de bijdrage van collegepartij GroenLinks bij de bijeenkomst beeldvorming 1 op 24 mei j.l. bij het agendapunt “City Service Punt en bewaakte fietsenstelling”. Daar kwam de vraag van GroenLinks fractievoorzitter Peter van den Ouden of een fietsenstalling onder de Grote Markt ook onderzocht was? Om meerdere redenen is dat een typische droomvraag. Een fietsenstalling onder de Grote Markt kost miljoenen aan bouwkosten en aan archeologie (op die locatie wettelijk voorschrift). Iets onderzoeken waarvan iedere onnozelaar kan weten dat het volstrekt onbetaalbaar en daarmee onhaalbaar is, is je reinste verspilling. Dit soort dromerij was tot 2008 nog enigszins verklaarbaar. Toen waren de luchtballonnen Bergse Haven en Markiezaten nog niet doorgeprikt en was ik de enige die daarover vragen stelde. Na 2008 had de raad mijn voorstel tot artikel 12 moeten volgen en de tering naar de nering moeten zetten. Dat had meer geld uit Den Haag betekend, meer toezicht op onze uitgaven en ook hogere belastingen in onze gemeente. Maar dan was het lek nu ver boven en hadden raadsleden en wethouders een beter besef gekregen van de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Nu zien burgers steeds vaker wat jaren gemeentelijk wanbeleid feitelijk voor tal van zaken voor gevolgen heeft. En hebben partijen met ladingen boter op hun hoofd het hoogste woord.

Louis van der Kallen

 


 

| (ON)BEGRIJPELIJKHEDEN VAN DEZE WEEK |  

 

Bijna altijd denk ik alles te begrijpen en soms, heel soms lees ik iets dat zelfs mij onbegrijpelijk voorkomt. Deze week was dat de keuze van de fractievoorzitter van de VVD. Niet dat de keuze (Rian Govers-Gabriëls) een slechte keuze is. Voor mij onbegrijpelijk is dat de keuze niet op Gertjan Huismans is gevallen. Gertjan is weliswaar, in mijn ogen, van de  verkeerde politieke kleur, maar is de laatste 10 jaar meer zichtbaar geweest dan elke andere VVD politicus uit de regio en Bergen op Zoom.

Zijn fractievoorzitterschap vulde hij betrokken en creatief in. In de 32 jaar dat ik fractievoorzitters van de VVD in Bergen op Zoom mocht mee maken, stak hij met kop en schouders boven zijn voorgangers in die functie uit. Gertjan was als fractievoorzitter van de VVD, in mijn ogen, een klasbak!  Maar net als ieder mens mag ook de lokale VVD zijn eigen keuzen maken. hoe onbegrijpelijk voor mij ook. Rian gefeliciteerd.

Atlas voor gemeenten heeft deze week de Regionale Cultuurindex voor de vijftig grootste gemeenten van Nederland uitgebracht. Bergen op Zoom scoort met een dertigste plek voor mij begrijpelijk ruim boven de culturele woestijn Roosendaal (plek 43). Wat voor mij onbegrijpelijk is dat een gemeente als Oss, waar een normaal mens nog niet begraven wil worden, zo doods is het, in dit onderzoek een twintigste plek scoort.   

Het CBS heeft het ‘Institutioneel vertrouwen’ in coropgebieden en grotere steden onderzocht. Resultaat: na Oost-Groningen/Delftzijl en omgeving en Zuid- Limburg (4.1) heeft West-Noord Brabant de laagste score (4.2). Onbegrijpelijk of niet? Ik wil graag mensen en instituties vertrouwen. De vraag is echter steeds meer: wie is het vertrouwen waard? Wie is eerlijk en wie niet? Het wordt tijd dat (politieke) instituties ophouden te zeggen dat ze eerlijk zijn. Want dat wekt bij mij en veel anderen argwaan. Echt goede wijn behoeft immers geen krans. 

Je leent een prachtig initiatief, de stadsspeeltuin, ruim driehonderdduizend euro. Daar wordt al jaren niet meer op afgelost, noch wordt de afgesproken rente betaald. Dan is het college, die hier van op de hoogte wordt geacht te zijn, verbaast dat het bestuur van de stadsspeeltuin begrijpelijk de handdoek in de ring gooit. Die verbazing vind ik nu onbegrijpelijk. Net zo onbegrijpelijk dat die jaren, waarin het evident was dat er financiële problemen waren, door het college niet gebruikt zijn om die problemen op te lossen. Nu is de gemeente het geleende geld kwijt en de stad misschien een prachtige speeltuin. Gevraagd een begrijpelijke/verstandige reactie, zodat iets goeds niet verloren gaat. 

Louis van der Kallen

 


 

| GOEDE IDEEËN |  

 

De website www.klimaatstroomzuid.nl is in de lucht. Samen kunnen we de gevolgen en oorzaken van klimaatverandering de baas. Voor waterschappen, de provincies en de gemeenten ligt hier een enorme taak. Samen kunnen en moeten we die oppakken. U wil geïnspireerd worden? Kijk dan eens op deze website.

De gemeenteraad van Eindhoven heeft op 13 maart de Regeling Groencompensatiefonds vastgesteld. Met deze regeling wordt duidelijk vastgelegd dat Eindhoven voor een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad gaat. De Groencompensatieregeling beschrijft wat er moet gebeuren om het verlies van groen bij bouwprojecten te compenseren.  Het liefst compenseert Eindhoven op dezelfde plek of in de buurt waar groen verloren gaat. Als dat niet kan, op een andere locatie. Compenseren kan ook door groen aan te brengen op daken of gevels. Als compensatie niet direct mogelijk is, moet de ontwikkelaar of bouwer een financiële bijdrage storten in het Groencompensatiefonds. Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de bekostiging van de vergroening van minder groene gebieden in de stad. Het fonds kan ook gebruikt worden om de biodiversiteit en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Wat de BSD betreft verdient deze Eindhovense aanpak navolging in Bergen op Zoom

Louis van der Kallen 

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *