FOUT/ REFERENDUM/ DE BOULEVARD/ LATEN WE HELPEN

| jaar 5 | nummer 218 |

| 17-06-2018 | 11.00 uur |


 

| FOUT |  

 

De maskerade van De Schelp begint in mijn ogen bizarre vormen aan te nemen. In de 32 jaar raadslidmaatschap, waarin ik een paar duizend brieven schreef, had ik nog nooit mogen ervaren dat het college binnen 48 uur reageerde met een brief waar niet echt over nagedacht was. Snelheid is goed, maar even goed nadenken over wat wordt er gevraagd en wat een gepaste reactie is lijkt me beter. Die brief moest dus wel heel bijzonder zijn.

Verbijsterend vind ik dat “direct uitgevoerd” in een schriftelijk antwoord van het college uit 2015 kan betekenen jaren later! Terwijl de Dikke van Dale in haar verklaring van het woord ‘direct’ toch helder is: terstond, ogenblikkelijk, zeer spoedig. Voor de gemeente Bergen op Zoom kan ‘direct’, zo blijkt, drie jaar later zijn.

Margrethe Vestager  formuleerde het recent zo: “Het probleem is niet dat we problemen hebben. Het probleem is dat we ze niet oplossen.” Iedereen kan fouten maken. Mijn pijn in dit dossiers is dat fouten/onvolkomenheden door dit en het voorgaande college worden gebagatelliseerd en toegedekt. Zelfs als die fouten een risico vormden voor personeel en bezoekers die naar mijn stellige overtuiging onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente. Hoe wordt hier geleerd van wat er is gebeurd? Welk geloof moet ik, of de gemeenteraad, nog hechten aan een antwoord van het college? Voor mij is het college, uit hoofde van mijn raadslidmaatschap, uitsluitend nog om staatsrechtelijke reden een gesprekspartner. Het vertrouwen is weg. En ook het vertrouwen in de collega raadsleden die dit allemaal, om partij politieke redenen,  acceptabel vinden of verdedigen is tanende.

Het dossier De Schelp roept nu wel heel veel vragen op. Daarom heb ik met een beroep op de Wob inzage gevraagd in het aanbestedingsdossier van De Schelp en het originele bestek van dat bouwwerk. Het gaat nu over de roestvast stalen bouten, die gebruikt zijn bij de bouw van De Schelp. RoestVast,  RoestVrij.  Bouten die wel tegen normale vervuiling in de lucht kunnen, maar niet tegen chloordampen, en bouten die wel tegen chloordampen kunnen, bijvoorbeeld door hun hoge nikkelgehalte. Die laatste zijn wel veel prijziger dan de andere. Tijd voor onderzoek maar ook voor verantwoording afleggen en verantwoording nemen.

Ik heb altijd mogen werken bij een bedrijf dat veiligheid in hoge mate serieus nam. Het niet melden van een onveilige situatie of uitstel van het opheffen daarvan of het werken met afgekeurde toestellen was en is sanctiewaardig. Wat is de veiligheidscultuur bij de gemeente Bergen op Zoom? Waarom gaat een monteur gewoon verder als een rapportage van een gecertificeerde keuringsinstantie niet wordt opgevolgd? Waarom is door medewerkers het georganiseerd overleg of de medezeggenschap niet ingeschakeld? Waarom wordt nader onderzoek verricht als een gecertificeerd instituut (die worden deskundig geacht) het onderzoek heeft verricht? Dat is uitstelgedrag dat notabene extra geld kost en het veiligheidsprobleem langdurig laat voort bestaan! Hier is naar mijn inzicht waarschijnlijk sprake van een bestuurlijk en ambtelijk cultuurprobleem waar veiligheid geen absolute voorwaarde is, maar afhankelijk van wat het kost. En is het personeel bang iets te melden wat mogelijk bij het management of het bestuur onwelgevallig is? Het wordt tijd om eerlijk te worden en de mogelijk aanwezige angstcultuur aan te pakken. Geen ja-zeggers maar meedenkende dwarsliggers zijn nodig.

Maar vooral EERLIJKHEID. Fouten worden gemaakt. Het is pas onvergeeflijk als men ze niet erkent en weigert ervan te leren.  

Louis van der Kallen

 


 

| REFERENDUM |  

 

De PvdA fractie in de gemeenteraad van Bergen op Zoom wil een referendum over De Schelp. Het succes van een referendum staat of valt met de vraagstelling (de keuze die het referendum biedt) en met wat de politiek er daarna mee doet of kan doen.

In de beleving van de BSD is een ja/nee keuze, gezien de opties met De Schelp, niet voor de hand liggend. In onze beleving zijn er drie mogelijk heden.

  • Afbreken en de restant boekwaarde afschrijven en niet herbouwen. De BSD acht deze optie niet reëel omdat een overdekt zwembad in een gemeenschap als de Bergse in een behoefte voorziet.
  • Afbreken en een compleet nieuw (her)bouwen. De BSD acht deze optie ook niet reëel omdat een dergelijke (her)bouw 15 tot 20 miljoen gaat kosten en dat is voor een armlastige gemeente als bergen op Zoom niet betaalbaar. Als je voor de toekomst kostenneutraal dit zou willen doen moet de Bergenaar beseffen dat de gemeente de WOZ heffing voor 2019 drie keer zou moeten innen dat jaar. Buiten dat dit niet mag, laat het zien hoe absurd sommige wensen kunnen zijn.
  • Herstellen wat hersteld moet worden. Dit acht de BSD fractie de enige reële optie.

Wat voegt een referendum dan toe? Feitelijk hebben we niets te kiezen. De burger voor 80.000 tot 100.000 euro naar de bekende weg te vragen is dan politiek bedrijven voor de bühne. Dat geld kan beter besteed worden aan de oplossing van het probleem.     

Louis van der Kallen

 


 

| DE BOULEVARD |  

 

De afgelopen weken is de Boulevard met regelmaat in het nieuws geweest. Reden voor mij om op een mooie zondagmorgen er eens te gaan kijken. Op 10 juni omstreeks 7.00 uur heb ik een rondje Boulevard gemaakt. Op dat vroege tijdstip waren medewerkers van het werkvoorzieningsschap hard bezig de boel op te ruimen. De afvalbakken werden geleegd en concentraties van zwerfafval werden opgeruimd. Mijn complimenten!

Het viel mij op dat de twee locaties voor campers niet gebruikt werden zoals gewenst. Een deel van de campers stond dwars op de aangegeven camperplekken en een deel stond buiten die aangeven plekken. Zeker voor het deel waar aan de Boulevard gewoond wordt is dat ongewenst. De campers blokkeren dan, zeker voor de lager gelegen appartementen het mooie uitzicht nog meer. Mij komt het voor dat buiten handhaving, verplaatsing van die camperlocatie overwogen zou moeten worden. Ook kon ik constateren dat er door meerdere vrachtwagenchauffeurs in hun cabine (gesloten gordijntjes) illegaal overnacht werd. Hoewel het buitenlandse kentekens waren, was minimaal een deel van de vrachtwagens eigendom van een Nederlandse vervoerder.

De meest storende indruk maakte een vermoedelijk geladen vrachtwagen die heel nauwkeurig geparkeerd was naast De Schelp. De laadruimte stak bijna 2 meter uit de kade zodat de laadopening boven water hing, waardoor eventuele dieven er moeilijk bij zouden kunnen. Bekeken vanuit de vervoerder of de chauffeur slim, maar absoluut de beeldkwaliteit van de omgeving aantastend. Ook twijfel ik of het ontwerp van de kade dit soort langdurige drukbelasting aan kan.

Ik vind vooral het beeld van verwaarlozing jammer dat een enkel onderdeel kan oproepen. Als voorbeeld de uitkijkpost. Daarop staat een kijker die niet meer is dan een lege huls. Ik denk dan: repareren of weghalen.

Ik heb, buiten de wens tot handhaving van de regels, één suggestie. Denk eens na over verplaatsing van de camperplaatsen voor de appartementen naar een de locatie naast De Schelp. Eventueel met een stuk van de fietsenparkeerplaats, want die is de afgelopen jaren nooit volledig gebruikt. Het mooie van deze locatie is dat betaling voor de geleverde diensten hier relatief eenvoudig te regelen is.   

Louis van der Kallen

 


 

| LATEN WE HELPEN |  

 

De huismus is aan het verdwijnen. Sinds de jaren tachtig is hun aantal, door verstedelijking en verstening, in Nederland gehalveerd. Ook vinden zij minder broedgelegenheid op moderne daken en tuinen die te strak en betegeld zijn.                                                                                                            

De mus was een veelvoorkomende soort, maar staat sinds 2004 op de Rode Lijst van beschermde vogelsoorten. Vogelsoorten op die lijst hebben actieve bescherming nodig. Bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. Dat geldt dus ook voor de huismus.

De gemeente Tilburg heeft onlangs bekend gemaakt gratis speciale dakpannen voor mussen weg te geven. In deze zogenaamde ‘mussenpannen’ – die geplaatst worden door de Tilburgse afdeling van de vereniging voor veldbiologie KNNV – kunnen mussen makkelijk nesten maken. Navolging van het Tilburgse initiatief door de gemeente Bergen op Zoom is, wat de BSD-fractie betreft, wenselijk.

Particulier initiatief in deze is in onze regio niet makkelijk. Een onderzoekje bij dakpannen leveranciers in Bergen op Zoom leverde veel vriendelijkheid op, maar het ter plaatse bekijken en proberen of een huismussen- of gierzwaluwdakpan past bij de pannen op het eigen dak bleek niet mogelijk. Jammer, ook bij een verder goed gesorteerd Bouwcenter als Logus In Bergen op Zoom met een enorme sortering en professionele uitstalling, bleek wel veel vriendelijkheid en bereidheid tot bestellen, maar geen diervriendelijke dakpan aanwezig. Jammer, één strekkende meter uitstalruimte had bij mij en andere diervriendelijke en op duurzaamheid gerichte bewoners een nog positievere indruk achter kunnen laten. 

Er is op dit vlak een mooi Nederlands aanbod. De Monier/BMI Group stelde behulpzaam de foto’s beschikbaar. Huismusvriendelijke dakpannen zijn er. Laten we samen: gemeente en bewoners de mus, net als in Tilburg, meer welkom gaan heten in onze gemeente en onze tuinen.  

Louis van der Kallen 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *