BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN B&W D.D. 24 MEI 2018, KENMERK U18-005377 INZAKE DE WEIGERING VAN HET COLLEGE VAN B&W STUKKEN BIJ ZWEMBAD DE SCHELP B.V. OP TE VRAGEN OF OM HET WOB-VERZOEK DOOR TE ZENDEN KENMERK LVDK/18021

 


 

Bergen op Zoom, 19 juni 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: bezwaarschrift tegen het besluit van het college van B&W d.d. 24 mei 2018, kenmerk U18-005377 inzake de weigering van het college van B&W stukken bij zwembad De Schelp B.V. op te vragen of om het Wob-verzoek door te zenden kenmerk LVDK/18021

 

Geacht College,

In de rapportage “Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden”, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport op 29 september 2009, is op pagina 10 van 25 te lezen: “De gemeente (rechtspersoon) is als eigenaar verantwoordelijk voor het voldoen aan de (constructieve) eisen volgens het Bouwbesluit” en “De rol van de gemeente als toezichthouder ligt bij het Bouw- en woningtoezicht of bij de afdeling Handhaving.”

Alleen al op basis van die twee citaten uit een rapportage, uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het toenmalige Ministerie van VROM ligt het voor de hand dat de gemeente de door mij gevraagde stukken in haar rol als eigenaar (van gebouw en B.V.) of als toezichthouder in bezit zou moeten hebben of zich verantwoordelijk zou moeten voelen deze stukken aan mij ter beschikking te stellen. De Wob geldt immers ook voor instellingen en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzaam zijn. De gemeente is in het geval van zwembad De Schelp zowel eigenaar als toezichthouder.

Verzoekt de BSD-fractie uw college nadrukkelijk in deze uw besluit te heroverwegen.

Uw reactie/handelen afwachtend,

Namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

Bijlagen:

“Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden”, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport op 29 september 2009
Wob verzoek d.d. 8 maart 2018
Brief gemeente d.d. 24 mei 2018

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *