DE SCHELP UPDATE: LOUIS IS BOOS

| jaar 5 | nummer 221 |

| 04-07-2018 | 11.30 uur |


 

| DE SCHELP UPDATE: LOUIS IS BOOS |  

 

In januari 2015 schreef ik aan het college van B&W een brief over roestdeeltjes in zwembad De Schelp. Bezoekers vonden roestdeeltjes op tal van plekken in het zwembad. Enkele opmerkingen in die brief zijn in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren het belichten waard.

Bezoekers van De Schelp vinden in 2014/2105 roestdeeltjes. Ik schreef in mijn brief:

  •  “Als zij daarover naar het personeel opmerkingen maken, wordt het veelal wel opgeruimd maar de indruk bestaat dat niet wordt uitgezocht waar deze deeltjes vandaan komen.”
  • “Ook zijn gebruikers bevreesd dat er iets aangetast kan worden dat op termijn tot een gevaarlijke situatie kan leiden.”
  • “Een bezoeker, die onze fractie berichtte, denkt dat de door hem gevonden roestdeeltjes (zie foto) afkomstig zijn van de steunbalken in het zwembad. Het zicht daarop wordt echter belemmerd door de zilverkleurige zeildoeken die aan het plafond bevestigd zijn. Deze zeildoeken bemoeilijken een visuele inspectie.”
  • “De BSD-fractie verzoekt uw college een onderzoek te laten instellen naar de herkomst van de met regelmaat gevonden roestdeeltjes in het zwembad.”

In 2016 is na een inspectie duidelijk wat er aan de hand is in 2018 werd dat bij een herhaald onderzoek bevestigd. Ik stelde in 2015 reeds: “De lucht in zwembaden is corrosief vanwege de hoge luchtvochtigheid en het chloorgehalte.”

Ik kreeg toen een geruststellend antwoord. De roestdeeltjes waren “niet van de constructie van het zwembad” en “Naar aanleiding van het ongeval in Tilburg wordt de constructie van het zwembad jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerd instituut. Mocht uit het jaarlijks onderzoek blijken dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden die direct uitgevoerd.”

Het antwoord bevat, naar mij nu is gebleken, een tweetal aperte leugens. Er is niet jaarlijks een opdracht gedaan tot onderzoek naar de constructie en de geconstateerde gebreken (afgekeurd, kans op letselschade en het advies direct repareren). Laat staan dat de geconstateerde noodzakelijke onderhoudsmaatregelen DIRECT zijn uitgevoerd. Ik ben simpel weg, onder verantwoordelijkheid van het college van B&W, voorgelogen! Het college en haar leden hadden dit kunnen en moeten weten. Hier kan dus ook geen sprake zijn van het ‘wassen van handen in onschuld’. Ik kijk nu ook heel anders aan tegen de zeildoeken die hangen in het zwembad. Camouflage?

Gisteren was de commissievergadering ter bespreking van het raadsvoorstel tot aanpak van het zwembad. Ik had niet de verwachting dat de voorgeschiedenis besproken zou worden. De wethouder had namens het college vorige week de splitsing gemaakt tussen de toekomst en het heden. Met de splitsing had ik vrede omdat eerst alle feiten boven tafel moeten komen. Daar is tijd voor nodig. Ik huldig normaliter het standpunt: eerst de feiten dan het oordeel. Vanaf de eerste spreker stond de voorzitter echter toe dat iedereen veel aandacht schonk aan de voorgeschiedenis. Een beproefd politiek trucje om de verantwoording die in dit dossier hard nodig is met een soort van ‘salamitactiek’ in termijnen af te doen, zodat er een grotere kans is dat het geheel met een sisser afloopt. Als de hoofdmaaltijd (het eindoordeel) dan geserveerd wordt kunnen de collegepartijen roepen: ‘daar hebben we het al eerder over gehad’.

Als laatste spreker was ik genoodzaakt, nadat al mijn voorgangers het over het verleden hadden gehad, ook het verleden te belichten. Maar ik blijf graag bij de ‘feiten’ die ik reeds onomstotelijk had vast kunnen stellen. De evidente leugens in het antwoord op mijn brief uit januari 2015!

Niks geen opdracht voor onderzoek naar de (draag)constructie en al helemaal geen DIRECTE aanpak van het noodzakelijke onderhoud. Zelfs niet als onderdelen afgekeurd waren en dit gevaar voor letselschade betekende!!!! Het college reageerde totaal niet op mijn betoog over de mij voorgeschotelde leugens. Dat is voor mij regelrechte minachting voor mij als raadslid, maar erger nog voor het democratische proces. Liegen? We zwijgen er gewoon over. Met 20 van de 33 raadsleden achter het pluche van de wethouderstoelen kan ons niets gebeuren lijkt de gedachte. Dat is de arrogantie van de macht ten top. Waarom zouden we verantwoording afleggen? Liegen is toch normaal in de politiek, schijnt de gedachte te zijn. Als dat de gewoonte wordt in Bergen op Zoom gaat wat mij betreft de beuk erin. Het antwoord uit 2015 kan in ‘onschuld’ gegeven zijn. Hoewel ik dat nu niet meer geloof.

De truc nu schijnt te zijn we leggen uit wat er is gebeurd. Dat moet voor die onnozelaars in de raad voldoende zijn.  De college partijen zijn ondertussen getraind in bagatelliseren. De woordvoerder van GBWP vergeleek het proces met een auto, waarin met de inzichten van nu geconcludeerd werd dat een onderdeel niet meer deugde. De woordvoerder van de PvdA concludeerde nuchter dat de auto  niet door de APK keuring was gekomen en er nog vrolijk jaren werd doorgereden. De woordvoerder van de VVD deed een poging om de hele raad schuldig te laten zijn, omdat reeds jaren de urenbudgetten  voor handhaving en controle van de bouwwerken in gemeentelijke handen heel beperkt waren. Dus niet het college of de ambtenaren of de directie van De schelp, maar wij als budgetverschaffers zijn de zondaren was de achterliggende boodschap. De collegepartijen omarmde het aangekondigde onderzoek van het college. Voor mij een hoog ‘wij van WC eend’ gehalte. Maar een eigen vleeskeuring is altijd veiliger en meer manipuleerbaar dan een onafhankelijk onderzoek. Het college zag wel wat in een onderzoek in coproductie. Het zal helder zijn: de BSD zal haar eigen onderzoek uitvoeren, want voor een coproductie in samenwerking met de gemeenteraad en haar leden is vertrouwen nodig en dat heb ik niet meer. Niet in het college en ook niet in de 20 jaknikkers binnen de collegepartijen. Zelfs als jaren lang bezoekers en werkenden zijn blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s blijken velen niet instaat om in de spiegel te kijken.  

Toen de eerste termijn van het college voorbij was en er geen enkele reactie kwam op mijn verhaal over de college brief uit februari 2015 met leugens en valse voorstellingen ging ik naar huis. Bij dit onderwerp is de waarheid en de traditie van respect voor democratische rechten en plichten op de vuilnisbelt beland. De arrogantie van de macht vreet zich in. Het pluche en de blote macht en niet de belangen en veiligheid van de gemeente en haar inwoners bepalen het verpolitiekte debat. In het stukje “veranderende tijden” van een voorgaande nieuwsbrief belichtte ik reeds de nieuwe verpolitiekte verhoudingen. Zelfs de auditcommissie is politiek geworden.   

Verantwoording aflegen over fouten en leugens blijkt moeilijk. Waarom zouden we, lijkt de gedachte te zijn wij hebben immers de macht. De politieke verhoudingen in Bergen op Zoom verzuren in hoog tempo en dat bij een college die met een coalitieakkoord genaamd “Brug naar de toekomst. Verbindend, eerlijk, vooruitstrevend” zegt de toekomst binnen te willen treden. Ik heb nog nooit oppositie gevoerd. Ik vind dat voor een gemeenteraad niet passend. Maar nu zal ik wel moeten. Er zit te veel ‘rot’ in het Bergse politiek/bestuurlijke systeem. Ik ben boos en vooral verdrietig. Er gaat met de politisering zo veel verloren. Maar ik heb te veel eergevoel en plichtsbetrachting om de verrotting onbesproken te laten. Ieder zich zelf respecterend college zou bij lezing van de BSD brief en het collegeantwoord uit 2015 zich moeten schamen en spijt moeten betuigen en beterschap moeten beloven om nog enigszins geloofwaardig te zijn.

LOUIS IS BOOS

Louis doet verslag van de algemene commissievergadering van 2 juli 2018 over het zwembad De Schelp en vertelt waarom hij boos is weggelopen

Gepostet von Bergse Sociaal Democraten – BSD am Montag, 2. Juli 2018

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *