VRAGEN EX ART 39, DE VOORGENOMEN AANLEG VAN EEN KUNSTGRASVELD MET RUBBERGRANULAATKORRELS, KENMERK LVDK/18023

 


 

Bergen op Zoom, 11 juli 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 de voorgenomen aanleg van een kunstgrasveld met rubbergranulaatkorrels, kenmerk LVDK/18023

Geacht College, 

Recent heeft D66 een aantal vragen gesteld inzake de toepassing van rubbergranulaat op velden in de gemeente Bergen op Zoom. In de D66 brief wordt verwezen naar een recent verschenen rapport van het RIVM over de milieueffecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden, RIVM 2018-0072. De in dat rapport weergegeven milieueffecten zijn, wat betreft de BSD-fractie, zodanig dat de toepassing van rubbergranulaat in kunstgrasvelden acuut gestopt zou moeten worden. 

Naar de informatie die de BSD-fractie bereikt heeft, is de gemeente Bergen op Zoom voornemens nog deze maand bij MOC rubbergranulaat te gaan gebruiken bij de aanleg van een (nieuw) veld. Notabene in de beschermingszone van een waterwingebied. 

Ter aanvulling op de D66 vragen: 

–        Is het juist dat de gemeente voornemens is rubbergranulaat te gaan gebruiken op een veld bij MOC?

–        Acht het college dit, gezien de recente publicaties, verantwoord?

–        Zo ja, wat zijn de argumenten voor de keuze voor rubbergranulaat?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

Manuela van Gent

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *