VRAGEN EX ART 39, STEUNPUNT DE ZOOMFLAT, KENMERK LK/MVG/18022

 


 

Bergen op Zoom, 25 juni 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex. art. 39, steunpunt De Zoomflat, kenmerk LK/MVG/18022
 

Geacht College,
 
Met verbijstering en bezorgdheid heeft de fractie van de BSD kennis genomen van een artikel in BN De Stem van vrijdag 23 juni 2018. Wethouder Harijgens geeft daarin aan vast te houden aan verplaatsing van de activiteiten die plaatsvinden in steunpunt De Zoomflat naar wijkcentrum De Korenaere.
Veel ouderen, die vaak minder mobiel zijn of slecht ter been, maken momenteel dankbaar gebruik van het steunpunt. Deze voorziening past ook prima in wat de WMO beoogd als het gaat om deelname aan de samenleving en het kunnen ontmoeten van andere inwoners. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeenteraad eind vorig jaar tot sluiting van de ouderensteunpunten zou hebben  besloten. Voor zover bekend bij de BSD-fractie is er alleen door Wij zijn Traverse, de welzijnsinstelling die de exploitatie van de ouderensteunpunt verzorgt, een optie tot sluiting geopperd.
De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:
1.     Heeft uw college kennis genomen van het artikel in BN De Stem?
2.     Is daarin de wethouder juist geciteerd?
3.     Heeft de wethouder gesproken namens het college?
4.     Indien dit het geval is op welk raadsbesluit heeft de wethouder en het college zich daarbij gebaseerd?
5.     Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat sluiting van de steunpunten tot een forse   verschraling van voorzieningen in de uitvoering van de WMO zal leiden?
6.     Deelt u de opvattingen van de bezorgde gebruikers en vrijwilligers dat een alternatief in de vorm van het gebruik van een wijkcentrum, zoals De Korenaere, niet realistisch is vanwege de beperkte mobiliteit van de gebruikers?
7.     Mocht het toch komen tot het verplaatsen van steunpunt De Zoomflat naar De Korenaere, wat de BSD-fractie ten zeerste zou betreuren, kunt u dan garanderen dat De Korenaere voor onbepaalde tijd open zal blijven?
8.     De directeur van Wij zijn Traverse geeft in het krantenartikel aan dat eventuele sluiting geen personele gevolgen zal hebben. Hoe verklaart u dan dat onlangs een aantal flexibele contracten van medewerkers van Wij zijn Traverse, werkzaam in de ouderensteunpunten, niet zijn verlengd?
9.     Is u bekend dat er geluiden de ronde doen dat de ouderensteunpunten Elsenborch, de    Plejadenlaan en op de Bergse Plaat ook gesloten gaan worden?
10.  Zo ja past dit binnen het sociaal-/WMO-beleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld?
Graag schriftelijke beantwoording.
 
Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie
 
Louis van der Kallen
Manuele van Gent

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *