VRAGEN EX ART 39 VEILIGHEID VAN ZWEMBADEN IN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM, KENMERK LVDK/18028

 


 

Bergen op Zoom, 26 juli 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 veiligheid van zwembaden in de gemeente Bergen op Zoom, kenmerk LVDK/18028.
 

Geacht College,

Van het Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeente Bergen op Zoom een brief ontvangen gedateerd 10 juli 2017 betreffende “Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden” kenmerk 2017-0000319019. Hierin was te lezen:  “Eigenaren van zwembaden moesten voor 1 januari 2017 aantonen dat er geen gevaarlijk roestvaststaal meer in hun zwembad aanwezig was. Deze onderzoeksplicht staat in een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Bepaalde typen roestvaststaal zijn niet bestand tegen chloorlucht. Bij een breuk kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In 2011 heeft dit geleid tot een dodelijk ongeval in het Tilburgse zwembad de Reeshof doordat een geluidsbox naar beneden viel. Op verzoek van de Tweede Kamer heb ik landelijk laten onderzoeken hoe zwembaden de onderzoeksplicht hebben nageleefd. Arcadis Nederland B.V. heeft dit onderzoek in opdracht van mij uitgevoerd.”

Deze brief bevatte een verzoek van het Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Directie Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ik verzoek u mij voor 15 oktober 2017 te informeren wat de uitkomsten zijn van de controles bij de zwembaden in uw gemeente.” 

  • Heeft de gemeente Bergen op Zoom aan dit verzoek voldaan en wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?

Het onderzoek van Arcadis richtte zich op de uitvoering van Artikel 5.12 van de  Regeling Bouwbesluit 2012. De regeling schrijft voor dat de eigenaar onderzoekt, of onderzoek laat uitvoeren naar, de staat van een gebouw met daarin een zwembad dat een badinrichting is als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (artikel 5.12 lid 1). Dit wil zeggen dat de onderzoeksplicht van toepassing is op; afzonderlijke zwembaden, maar ook op zwembaden die onderdeel zijn van hotels, vakantieparken, zorginstellingen, etcetera.

De rapportage van Arcadis vermeldde in bijlage D (pagina 60) een vijftal zwembaden in Bergen op Zoom, waarvan alleen door zwembad De Schelp de enquête was ingevuld en dat er een onderzoek uitgevoerd was naar aanwezigheid RVS. Twee genoemde zwembaden hadden de enquête niet ingevuld. Eén had wel de enquête ingevuld maar had geen onderzoek verricht en één bleek “permanent” gesloten.

  • Welke acties heeft de gemeente Bergen op Zoom, binnen haar bevoegdheden als handhaver, ten aanzien van de in de rapportage van Arcadis genoemde zwembaden ondernomen?
  • Is de veiligheid, ten aanzien van het mogelijk gebruikte RVS in die zwembaden in Bergen op Zoom, van bezoekers/werknemers, nu en voor de toekomst, geborgd? 

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *