HOEZO TRAAG?/ LOGICA/ GOED VOORBEELD – 24

| jaar 5 | nummer 226 |

| 05-08-2018 | 09.30 uur |


 

| DE VIJVERBERG |  

 

Louis van der Kallen van de BSD vertelt wat wij met z’n allen kunnen doen om de kwaliteit van De Vijverberg in Bergen op Zoom te verbeteren.

DE VIJVERBERG

Louis van der Kallen van de BSD vertelt wat wij met z'n allen kunnen doen om de kwaliteit van De Vijverberg in Bergen op Zoom te verbeteren

Gepostet von Bergse Sociaal Democraten – BSD am Sonntag, 5. August 2018

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen

 


 

| HOEZO TRAAG? |  

 

Op 21 december in het jaar 2000 nam de gemeenteraad de “Startnotitie milieueffectrapportage Buitenhaven Bergen op Zoom” voor kennisgeving aan. Daarvoor was verschenen het “Instandhoudingsplan Theodorushaven 2000-2004 d.d. 30 november 1999 van de hand van Witteveen + Bos met als bijlage de “haalbaarheidsstudie uitbreiding Theodorushaven” d.d. 12 januari 1999 opgesteld door Radix vof economic research & consultancy.

In het Radix rapport wordt, naar mijn kennis, voor het eerst de mogelijkheid geopperd om een containerterminal te realiseren op de locatie Zuiderstrekdam. De milieueffectrapportage Buitenhaven Bergen op Zoom verscheen op 12 juni 2002 en was opgesteld door Witteveen + Bos. Daarna werd het met tussenpozen jaren stil.

We zijn nu bijna 20 jaar verder dan het rapport van Radix en de containerterminal is er nog niet. De afgelopen 20 jaar heb ik namens de BSD met regelmaat aangedrongen op de realisering, mede omdat de huidige containeroverslag al circa 10 jaar ernstige geluidsoverlast geeft voor omwonenden en deels functioneert zonder de juiste vergunningen. Recent stelde ik namens de BSD over het zoveelste uitstel weer vragen. De geschiedenis van de buitenhaven (containerterminal) laat zien hoe traag de (Bergse) ambtelijke molens soms werken. De oorzaak laat zich raden. De economische ontwikkeling van Bergen op Zoom heeft al jaren niet de aandacht die het verdient. Zo praten we in Bergen op Zoom ook al bijna 20 jaar over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, bijvoorbeeld in de Auvergnepolder. Al 20 jaar soms wel de woorden (voor verkiezingen), maar te weinig daden. 

Louis van der Kallen    

 


 

| LOGICA |  

 

In de zomerperiode, wanneer de vergaderritmes worden doorbroken, kom ik toe om bepaalde stukken nog eens door te nemen. Zo ook het horeca-adviesrapport van bureau Van Spronsen, uitgekomen in januari 2018. In februari 2018 kwam het college met de plannen voor het ‘mega’ hotelplan bij de afrit van de A4. Ik schreef daar eerder over.

Een ‘mega’ plan met 140 hotelkamers, 2500 vierkante meters restaurant en 2500 vierkante meters zalen, wellness ruimten, skybar en twee fastfoodketens. Op het eerste gezicht een opsteker voor onze gemeente. Maar is hier echt sprake van enkel rozengeur en maneschijn? In het artikel dat ik eerder schreef ging ik al in op het gebrek aan duidelijkheid over de noodzakelijk natuurcompensatie. Het horeca-adviesrapport van bureau Van Spronsen stelt mij in staat te kijken naar de mogelijke effecten van dit ‘mega’ plan op de levensvatbaarheid van andere horecabedrijven in Bergen op Zoom.

In een benchmark (bron: Horeca DNA) is het aanbod (bedrijven en vierkante meters) afgezet tegen het aantal inwoners, teneinde een vergelijking te kunnen maken met steden in de regio en steden met een enigszins vergelijkbaar profiel. Wat blijkt: de fastservice sector is ten opzichte van vergelijkbare steden oververtegenwoordigd en het aantal kamers per 10.000 banen in Bergen op Zoom ligt fors hoger dan in de vergelijkbare steden en de steden in de regio. In dit ‘mega’ plan aan de A4 worden, ondanks die benchmarkgegevens, nog eens 140 hotelkamers toegevoegd en 2 grote fastfoodketens! Hoe logisch is dat? Het horeca-adviesrapport van bureau Van Spronsen bevat ook een SWOT analyse, een overzicht van de sterke en zwakke punten van de vraag- en aanbodkant van de Bergse horecamarkt. Eén van de zwaktes in het aanbod was: “Te veel horeca buiten het centrum”!

Wat is dan de logica om nog meer horeca buiten het centrum te laten ontstaan, waardoor de levensvatbaarheid van de bestaande horeca in het centrum verder word ondermijnd? Het mogelijke effect? Nog meer leegstand in het centrum. Willen we dat? De BSD niet.

Louis van der Kallen    

 


 

| GOED VOORBEELD – 24 |  

 

Op dinsdag 10 juli 2018 tekenden vier ministeries en diverse toeleveranciers en bouwbedrijven het Betonakkoord dat tot stand is gekomen onder leiding van MVO Nederland.

Elk jaar komt er in Nederland circa 15 miljoen kubieke meter nieuw beton bij. Producenten, opdrachtgevers en aannemers hebben nu afgesproken om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot.  De betonketen is één van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgevingen en infrastructuur. Nederlands beton is verantwoordelijk voor circa 3,7 Megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot. Dat gaat nu veranderen!

De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn:

  • samenwerking en transparantie in de keten
  • het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen
  • 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030
  • in 2030 een vermindering van minimaal 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990
  • de intentie voor CO2-reductie 49% in 2050.

Met dit akkoord gaat de bouw, in en voor de toekomst, anders aan de slag en gaat een relevante bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

De ministeries die tekenden waren: Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er tekenden op 10 juli ook twee gemeenten (Amersfoort en Den Haag). Na 10 juli zijn er ondertekenaars bijgekomen. Nu is het zaak dat ook andere gemeenten, waterschappen en provincies als aanbesteders van werken, waar beton in gebruikt wordt, het Betonakkoord gaan ondertekenen. Bergen op Zoom, waterschap Brabantse Delta sluit u aan bij dit akkoord. Vier ministeries en twee gemeenten zijn u voorgegaan. 

Louis van der Kallen

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *