VRAGEN EX ART. 39 ONZE BOSSEN, KENMERK LVDK/18030  

 


 

Bergen op Zoom, 18 augustus 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 Onze bossen, kenmerk LVDK/18030
 

Geacht College,

Er is bijna zes miljoen euro van de provincie en de Europese Unie beschikbaar voor het herstel van de Brabants bossen. Maar niet voor ons (West-Brabant). Er zijn wel plannen voor de Brabantse Wal (162.000) bomen, maar onze grond is nog te ‘goed’.

De te planten loofbomen zijn bodemverbeteraars. De linde, de hazelaar, haagbeuken en fladderiepen gaan geplant worden. Juist de fladderiep zou een mooie aanvulling zijn voor ons gebied. Omdat de iepenspintkevers deze iepsoort nauwelijks aantasten, ontsnapt de boom aan deze ziekte. De bladeren van loofbomen composteren veel beter dan dennennaalden, waardoor de bodem veel beter in staat is om water, voedingsstoffen en mineralen vast te houden. Ook op de Brabantse Wal en onze bossen is dat nodig om de waterhuishouding van het gebied te verbeteren en om veel verloren gegane en verdroogde natuur te laten herstellen. De droogte van deze zomer laat bij uitstek zien dat het de hoogste tijd is om ook de bossen in West-Brabant en zeker die op de Brabantse Wal meer weerbaar te maken. Nu is het nodig dat de (zand)gemeenten in West-Brabant, samen met het waterschap Brabantse Delta, de provincie laten weten dat we niet aan de achterste mem willen hangen, maar dat de besteding van de 6 miljoen euro en verloving van naaldbossen, zoals op de Brabantse Wal, meer gespreid over de provincie dienen plaats te vinden. De Brabantse Wal lijdt onder de verdroging, onder andere door de waterwinning en de samenstelling van de bossen. Dat zou mee moeten wegen in de prioriteitsstelling. Nu is er geld en dat hoeft in een alsmaar veranderende politiek/bestuurlijke wereld niet zo te blijven.

Dus gemeente Bergen op Zoom let op uw zaak en ga in Den Bosch eens goed aan de kast rammelen.

  • Is uw college bereid om het provinciaal bestuur te wijzen op de noodzaak/wenselijkheid ook de bossen in onze gemeente en de Brabantse Wal te verloven en meer weerbaar te maken?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *