WOB VERZOEK AANTALLEN OPGELEGDE PARKEERBOETES, KENMERK LVDK/18034

 


 

Bergen op Zoom, 12 september 2018

 

Politie Zeeland-West Brabant

T.a.v. de Hoofdcommissaris

Postbus 8050

5004GB Tilburg

 

Betreft:          WOB verzoek, LVDK/18034
 
 
Geachte Hoofdcommissaris,

Binnen de politiek in Bergen op Zoom wordt met regelmaat een discussie gevoerd over de handhaving van fout parkeren. Daarbij lijkt het dat de politie hier voor zichzelf geen taak meer ziet en dat de politie niet overal in het district Zeeland-West Brabant op dit vlak dezelfde inzet heeft. Om die discussie te onderbouwen verzoek ik u de BSD-fractie de aantallen door de POLITIE opgelegde parkeerboetes/ beschikkingen in het jaar 2017 per gemeente of woonkern te verstrekken. Dit verzoek richt zich op de gemeenten: Tilburg, Waalwijk, Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen te verstrekken. Mocht u die cijfers niet eenvoudig kunnen verstrekken dan vraagt de BSD-fractie c.q. ondergetekende, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), inzage in alle rapportages/stukken die in basis deze informatie kunnen bevatten. 

Voor de goede orde: dit verzoek richt zich niet op boetes opgelegd door parkeerwachters of BOA’s maar uitsluitend op boetes/beschikkingen uitgeschreven of opgelegd middels een politiebeambte. 

Hoogachtend,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *