VRAGEN EX ART. 36 PARKEERBOETES, KENMERK LVDK/18036

 


 

Bergen op Zoom, 18 oktober 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 36 Parkeerboetes, kenmerk LVDK/18036

 

Geacht College,

Naar aanleiding van veel klachten en eigen waarneming over fout parkeren in de late avonduren en de nacht in veel straten in het centrum en de bemerking dat dit al jaren straffeloos gebeurd heeft de BSD-fractie een WOB verzoek (https://www.bsdboz.nl/2018/09/12/wob-verzoek-aantallen-opgelegde-parkeerboetes-kenmerk-lvdk-18034/ ) ingediend bij de Politie Zeeland-West Brabant t.a.v. de Hoofdcommissaris. Naar aanleiding van dat verzoek heeft de BSD-fractie de gevraagde informatie ontvangen. Die informatie betreft de door de politie Zeeland-West Brabant opgelegde parkeerboetes in het jaar 2017 per opgevraagde gemeente voor parkeren/stilstaan.

De BSD-fractie deelt enkele van de verstrekte cijfers graag met u

–        Bergen op Zoom          269 boetes

–        Breda                        3286 boetes

–        Roosendaal                 628 boetes

–        Tilburg                       994 boetes

–        Terneuzen                     53 boetes

Zelf berekend, de kans dat een inwoner van een gemeente een parkeerboete krijgt opgelegd door de politie Zeeland-West Brabant:

–        Bergen op Zoom        0,41 %

–        Breda                       1,81 %

–        Roosendaal                0,81 %

–        Tilburg                      0,47 %

–        Terneuzen                 0,09 %

De cijfers rechtvaardigen de conclusie dat de aandacht/prioriteit van de politie Zeeland-West Brabant, als het gaat om het beboeten van parkeer/stilstaan overtredingen, een grote variatie kent per gemeente. Voor de BSD-fractie een onverklaarbare variatie. De betrokken gemeenten kennen in hun centrumfunctie met Bergen op Zoom een ons inziens vergelijkbaar profiel.

Dan is het raar dat de politie in Breda een aanzienlijk hogere prioriteit legt bij het uitschrijven van parkeerboetes dan in Bergen op Zoom (een factor 4,5 groter), terwijl in Terneuzen er helemaal geen aandacht voor lijkt.

Op basis van het voorgaande vraagt de BSD-fractie in deze om een reactie in de vorm van een raadsmededeling, die verder gaat dan de constateringen in het centrum, en deze te agenderen in de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking. 

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *