VRAGEN EX ART. 36 VERKOCHTE GROND 2, KENMERK LVDK/18035

 


 

Bergen op Zoom, 18 oktober 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 36 Verkochte grond 2, kenmerk LVDK/18035

 

Geacht College,

Dank voor de beantwoording van de vragen over de verkoop van het eiland, gelegen achter Brasserie de Berk aan de Bemmelenberg, uw brief kenmerk U18-014069.

De antwoorden zijn helder, maar leiden voor de BSD-fractie toch tot het stellen van enkele aanvullende vragen:
– De opbrengst van de verkochte gronden 26.967 vierkante meter voor een totaal prijs van 46.067 euro met een agrarische, bos en natuur, dan wel waterbestemming komt ons laag voor. Zeker als aangegeven wordt dat “op verzoek van de exploitant van Brasserie de Berk medewerking wordt verleend aan het doorlopen van een bestemmingsplan procedure voor het mogelijk maken van een uitbreiding van de horeca op het eiland inclusief het daarvoor vereiste aantal parkeerplaatsen.” Uw college geeft tevens aan dat er anterieure afspraken worden vastgelegd om het kostenverhaal te regelen. Voor een beoordeling of de verkoopprijs plus de inhoud van de voorgenomen anterieure afspraken tot een meer reële opbrengst leiden, ontvangt de BSD-fractie graag een overzicht van de verdeling in vierkante meters van de huidige bestemming van de verkochte 26.967 vierkante meter gronden en de voorgenomen bestemmingsplan technische veranderingen in vierkante meters en de dan, naar de BSD-fractie aanneemt, op basis van de anterieure overeenkomst bijbetaling in euro’s.

Is uw college bereid deze informatie te verstrekken?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *