PARKEREN IN BERGEN OP ZOOM/ ONZE MOOIE STAD/ WAT MAG (VAN) HET GEZAG?

| jaar 5 | nummer 241 |

| 11-11-2018 | 10.30 uur |


 

| PARKEREN IN BERGEN OP ZOOM |

 

Het is een onderwerp dat de gemoederen al een aantal jaar bezighoudt. Onlangs heeft de gemeente besloten strenger te handhaven, omdat men momenteel overal de auto neerzet. In de opinie lijkt het vooral om problemen in de binnenstad te gaan, maar werkelijkheid ondervindt ook sector 2, de ring rondom  het centrum, problemen met parkeren. Waar ligt nu dus eigenlijk het probleem? 

De gemeente heeft natuurlijk de taak om te handhaven. De uitspraak van burgemeester Petter: “We pakken de straat terug”, is dan ook geheel op zijn plek. Maar hoe komt het dan dat dit in korte tijd al zoveel frustratie lijkt op te leveren dat een BOA onlangs mishandeld en belaagd is? En als je denkt dat dit om een losgeslagen gek gaat, waarbij dit een eenmalig incident is, heb je het mis. BOA’s worden op dagelijkse basis onheus bejegend, uitgescholden en zelfs bedreigd. Alleen bij fysiek contact haalt dit helaas de krantenkoppen. Hoe zit dit dan bij die losgeslagen burger die zich blijkbaar niet aan de wet wilt houden? Wel, die burger loopt al een aantal jaren tegen dezelfde problemen aan. Zelf woon ik in sector 2. Dit is buiten de centrumring, nog net binnen het betaald parkeren. Ook ik kom dagelijks thuis van mijn werk en moet mijn auto dan 3 blokken verderop parkeren. Voor veel mensen met een parkeervergunning levert dit frustraties op. Ook is het in mijn omgeving niet heel duidelijk waar je de auto wel en niet mag parkeren. Parkeer je hem fout, dan heb ik ondervonden dat dit je een boete van 100 euro oplevert. Echter wist je op een gegeven moment wel dat je na het betaald parkeren je auto gewoon kon zetten op plekken die op parkeerplaatsen leken. De BOA’s kwamen dan toch niet meer controleren.

Wat ook bijdraagt aan de frustratie zijn ontwikkelingen in de wijk, waar de burger dan niet bij wordt betrokken. In mijn omgeving zijn de parkeerplaatsen al schaars. Echter heeft men een jaar geleden besloten om de moskee om de hoek te heropenen. De moskee doet goed zijn best om het parkeren in toom te houden, door pionnen te plaatsen waar men niet mag parkeren en brieven voor ramen op te hangen. Echter kan de moskee er zelf niets aan doen dat er gewoon te weinig parkeerplaatsen zijn om de moskeebezoekers en de bewoners te voorzien. Dit zorgt voor veel frustratie onder bewoners. En waar is de overheid in dit verhaal? Die treedt alleen maar op om te beboeten.

De laatste actor in dit verhaal zijn de handhavers, de BOA’s. Als gemeente is het belangrijk  om te weten met welke taak het personeel op pad wordt gestuurd. Als we weten dat er veel frustratie is over het parkeren, en het fout parkeren is een groot probleem, is het dan niet een onmogelijke taak om dit in één slag aan te gaan pakken door te beboeten? Nogmaals, de mishandeling van de BOA heeft een enorme reactie teweeggebracht. Maar deze mensen maken nog veel meer mee, wat men ook niet mee zou moeten maken. De gemeente moet  er daarom voor zorgen dat eerst onze faciliteiten op orde zijn, en dat we daarna mensen op pad sturen om deze faciliteiten juist te gebruiken. Nu gebeurt het omgekeerde. Wat kan je verwachten van een burger die braaf zijn vergunningen betaalt en alsnog geen plek heeft om te parkeren na een zware werkdag? Wat kan je verwachten van een BOA die deze burgers erop moet wijze dat de auto ergens anders geparkeerd moet worden? De BOA kan de burger niet begeleiden naar een goed alternatief, want die is er niet. Logisch dat dit soort conversaties op een conflict uitlopen.

De politiek kiest hier vaak voor makkelijke oplossingen en stoere praat. Echter heb ik nog geen betere oplossing gehoord dan “zwaarder straffen” en “keihard aanpakken”. Dit is mooie verkiezingsretoriek die we ons al jaren in de mond nemen, maar een oplossing waar de burger echt iets mee opschiet heb ik nog niet de revue zien passeren. Het wordt tijd om als overheid onze publieke taak serieus te nemen en de faciliteiten in onze gemeente zo in te richten, dat we inderdaad niet streng, maar “streng en rechtvaardig” kunnen handhaven.

Manuela van Gent

 

 


 

| ONZE MOOIE STAD |

 

Vandaag vrijdag 09 november liep ik door onze prachtige stad en ik zag ineens hoe mooi onze stad eigenlijk is. Nooit had ik blijkbaar de gelegenheid om die pracht te zien. Je loopt door de stad op vrijdagavond en het is ook nog eens koopavond. Dus dan is er eigenlijk geen oog voor al het moois wat er te zien is omdat je toch vaak mensen tegenkomt, een praatje met ze maakt en vervolgens loop je eigenlijk meer mensen te bekijken en valt de stad hierbij in het niet.

Maar wat is hier eigenlijk mis mee? Niets zou je zeggen. Maar het tegendeel is waar. Het is eigenlijk best treurig om te zien hoe de muren van een eens bruisende stad nu zichtbaar worden omdat de mens in de stad niet meer zo aanwezig is, terwijl in het hart van onze stad juist deze mensen moeten zijn. Gezellig inkopen doen, even een kopje koffie drinken bij de lokale horeca en een hapje eten bij onze gastronomische locaties. Helaas lijkt dit vergane glorie! De stad raakt leeg, bezoekers blijven weg en winkels raken uitgeput door hoge lasten waardoor de kans op overleven voor de ondernemers tot een minimum beperkt wordt!

Onze burgers klagen dat onze stad leeg is en steeds meer panden leeg staan en ook snelle winkels met een kwalitatief laag product kunnen tijdelijk wel, maar op den lange duur kunnen ook zij de hoge lasten niet meer opbrengen. Jammer genoeg lijkt het tij nog niet gekeerd en gaan steeds meer mensen hun aankopen doen op het internet, goedkoop, snel en makkelijk. Verder hoef je jezelf niet te storen aan onvriendelijke personeel of aan de parkeer(on)mogelijkheden van onze stad.

Maar wat en waar willen we naar toe met onze samenleving en welk toekomstbeeld hebben ondernemers als ze in de ochtend de deuren van hun winkels open doen? Wij zullen het nooit weten, omdat de gemeente Bergen op Zoom zich vooral bezighoudt met de korte termijn. Op de lange termijn zullen steeds meer ondernemers gaan beseffen dat zij op de ingeslagen weg de gemeente nodig hebben en steeds vaker vragen hoe zij in de ideeën meegenomen worden? Helaas word er veel te weinig gekeken naar wat mensen belangrijk vinden. Er word vooral gedacht in korte termijn mogelijkheden. Onze stad is van oudsher een bruisende garnizoensstad met een haven en  veel bedrijvigheid. Door veel in te zetten op woningbouw is het arbeidsprobleem nog niet opgelost. Bergen op Zoom kan meedoen op alle vlakken zoals wonen, werken en vrije tijd, maar dan moet het roer om. Er moet gekeken worden naar het verminderen van regeldruk voor ondernemers. Burgers moeten weer gemotiveerd en gestimuleerd worden om naar het centrum te gaan om het ondernemerschap weer leven in te blazen. Dit kan en mag niet alleen een taak zijn voor de ondernemersverenigingen.  Voor onze gemeente moeten wij in gezamenlijkheid optreden om alle facetten onder de aandacht te brengen.

Bergen op zoom open uw ogen en zie het ravijn waarlangs we nu laveren.

Farid El-Khassim

 


 

| WAT MAG (VAN) HET GEZAG? |

 

De laatste weken verschijnen steeds meer berichten in de media over de rol en de positie van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechterlijke macht. Zo komt de onrust binnen het OM steeds meer naar buiten. Het vertrek van een aantal prominente Hoofdofficieren van Justitie, ook in onze regio, lijken daarvan het bewijs te zijn. Het groot aantal zaken die moeten worden onderzocht om eventueel voor te kunnen leggen aan de rechter wordt als een van de  belangrijke oorzaken genoemd. 

Het is daarom voor de bevolking moeilijk te begrijpen waarom het opsporingsapparaat haar kostbare tijd steekt in zaken, die op zich misschien belangrijk en noodzakelijk zijn, maar alleen bedoeld zijn voor de fijnproevers om tot jurisprudentie (hoe de wet moet worden uitgelegd en toegepast) te komen. Zo wordt onevenredig veel aandacht gegeven en tijd geïnvesteerd in zaken als vermeende discriminatie, onwettig uitvoeren van de euthanasiewetgeving, het vermeende blokkeren van het recht op demonstreren en het lekken van informatie uit een mailwisseling van een burger aan raadsleden, zoals onlangs in Bergen op Zoom aan de orde was.

Ik zal de laatste zijn om te beweren dat dit soort kwesties niet om een onafhankelijk oordeel van een rechter gevraagd mogen worden. Maar laten we realistisch blijven. Gisteravond was bij Nieuwsuur  de heer Otte van het College van Procureurs aan het woord. Hij vond dat het OM serieus tot vervolging van een verpleeghuisarts moest overgaan. De arts in kwestie had een dementerende bejaarde, die in een eerdere periode schriftelijk had vastgelegd dat ze niet langer verder  wilde leven op het moment dat zij zich niet meer bewust zou zijn van het leven, geholpen bij euthanasie. De arts had de dementerende bejaarde nogmaals moeten vragen of ze nog langer wilde leven(!). De rechter in Leeuwarden heeft de personen, die vorig jaar een aantal bussen met demonstranten van “Kick Zwarte Piet er uit” verhinderden om tegen het fenomeen “Zwarte Piet” te demonstreren tijdens de landelijke  intocht van Sinterklaas, veroordeeld tot een groot aantal uren taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen die niet zouden misstaan na het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of ernstige bedreiging. Het verworven recht van vrijheid van meningsuiting wordt al snel beperkt, zodra er iemand vindt dat hij of zij zich gediscrimineerd voelt. Een vooronderzoek van het OM om eerst gedegen onderzoek te doen voordat daadwerkelijk tot vervolging zal worden overgegaan (strafvordering) en mogelijk kan leiden tot een seponering (niet vervolgen), wordt kennelijk niet eens overwogen.

Het doen van aangifte bij de politie over een mogelijke schending van het “briefgeheim” , is ook zo’n “daad van flinkheid” waar de burger in de verste verte niet mee is gediend en alleen maar  leidt tot het onnodig  belasten van het opsporingsapparaat.

Vandaag stond er een collum van Jan van de Kasteele in BN De Stem getiteld “Waarom”. Daarin slaat hij de spreekwoordelijke spijker stevig op z’n kop. Het niet serieus nemen van burgers die met een echt probleem worden geconfronteerd. Het de ogen sluiten voor zaken die echt de aandacht vragen van het opsporingsapparaat. Het is, zoals Jan van de Kasteele zich terecht afvraagt, waar houden al die ambtenaren, bestuurders en politie zich dan echt mee bezig? Ja, u raadt het al, met het afleiden van de aandacht van serieuze zaken door zich bezig te houden met zaken die alleen de elite interesseert. 

Laten we a.u.b. eens ophouden om nog langer tijd, energie, menskracht en geld te stoppen in heilloze rechtszaken waar niemand op zit te wachten en waar de bevolking zich in overgrote meerderheid al helemaal niet druk over maakt. Alleen dan kan het gezag weer echt gezag ontvangen en geloofwaardig worden gevonden.

Piet van den Kieboom

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *