VRAGEN EX ART. 36 OVER DE LOCATIE VOORMALIGE BRANDWEERDKAZENER, KENMERK PJ/19001

 


 

Bergen op Zoom, 8 februari 2019

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 36 over de locatie voormalige brandweerkazerne, kenmerk PJ/19001.
 
Geacht College,

De fractie van de BSD verbaast zich ten zeerste over de gang van zaken met betrekking tot het terrein van de voormalige brandweerkazerne.

Uw college stelt dat na de sloop van de brandweerkazerne in 2014 het terrein te koop heeft gestaan. Dat is onjuist. Nergens heeft er een aankondiging of een makelaarsbord gestaan met Te Koop. Ook bij de Stadsmakelaar heeft er geen enkele verwijzing gestaan dat het terrein voor een ieder te koop zou staan. Uw college bedoelt waarschijnlijk dat het terrein beschikbaar was voor ontwikkeling. Dat is wezenlijk wat anders. De BSD vraagt u dan ook zorgvuldiger te zijn in de gebruikte termen of anders aan te geven wat wel juist is.

–        Hoe wist Fivente dat het terrein beschikbaar was? Hier en in de nabije omgeving hebben we toch meer dan voldoende partijen die belangstelling zouden moeten hebben voor deze plek?

 

–        Waren er meer kandidaten en was Fivente de hoogste inschrijver? Waarom is niet gekozen voor een prijsvraag? En als dat niet het geval is waarom is gekozen voor het één op één gunnen van deze plek aan Fivente.  

Er ligt een prachtig stedenbouwkundig plan Het Ontwikkelplan Havenkwartier. Laat onze stedenbouwkundigen deze locatie verder uitwerken en maak er een gedetailleerd bestemmingsplan van in plaats van een boterzacht globaal plan met een niet juridisch bindende beeldregie. De fractie van de BSD houdt niet van tendentieuze rekensommetjes. Uw college stelt dat het de gemeente 1,9 miljoen gaat kosten als het terrein wordt ingericht als parkeerterrein. Uw college vergeet echter (bewust) dat de waarde die het terrein vertegenwoordigd niet als kostenpost mag worden opgenomen. Het is haast wel zeker dat die waarde over tien jaar stukken hoger ligt. Het terrein is 4327 m² groot en zou 1,6 miljoen op moeten brengen. Een gedetailleerde GREX op basis van een uitgewerkt bestemmingsplan zal laten zien dat de grondopbrengst een stuk hoger zou kunnen liggen. Alleen al 30 vrije sector appartementen moeten minstens 2 miljoen aan grondopbrengst opleveren, dan komen daar nog de opbrengsten bij van de intramurale woonplekken en de privé parkeerplaatsen. De BSD vindt dan ook dat we ons zelf te kort doen.

Ergens in de stukken staat dat de WMC akkoord is met de eerste schetsen. Ondergetekende heeft vele uren alle verslagen nagekeken van begin 2014 tot op heden, maar nergens wordt melding gemaakt van dit bouwplan. De BSD-fractie kan zich vergissen, maar dan laat uw college ons vast graag zien wat er wanneer is besproken. Er een Samenwerkingsovereenkomst getekend. Ook die is nergens te vinden, ook niet een mededeling daaromtrent of een besluit, nergens te vinden. Wederom kan de BSD fractie zich hierin vergissen, maar ook dan laat uw college ons graag zien wanneer en wat er is besloten. De BSD stelt voor dat het college vast houdt aan de kleine lettertjes in de samenwerkingsovereenkomst en die moeten ongetwijfeld luiden dat indien de raad niet akkoord gaat de overeenkomst is ontbonden.

Al  het andere, het parkeren, de kaai en noem maar op is een afgeleide van dit, naar onze visie uit de bocht gevlogen plan en hoeft hier helemaal niet besproken te worden.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet Juten

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *